Yusuf Akçura kimdir hayatı başarıları

Yusuf Akçura kimdir hayatı başarıları

Yusuf Akçura 2 Aralık 1876’da doğdu. Türkçülük akımının önde gelen düşünür ve tarihçisidir. 
Yusuf Akçura Harbiye Mektebi’nde okudu. 1897’de darbe girişimlerine katıldığı için tutuklandı.Taşkışla Divan-ı Harp kararı ile müebbet kalebentlik cezasına çarptırıldı.Karar sonrasında padişah fermanı ile Trablusgarp’a sürüldü. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin 1899’da yaptığı girişimler sonucu Trablusgarp kenti içinde serbestdolaşma izni aldı. 

Kısa bir süre sonra da Fransa’ya kaçarak, Paris’teki Jön Türkler’e katıldı. Paris’teSiyasal Bilgiler yüksek okuluna devam etti. 

1903’te Osmanlı Devleti Kurumlarının Tarihi Üstüne Bir Deneme adlı teziyle okulu bitirerek Rusya’ya döndü. Kazan’da öğretmenlik yaptı. Bu dönemde Mısır’da çıkan Şüra-yıÜmmet ve Türk gazetelerinde çok sayıda imzasız makalesi yayımlandı. 
Bunlariçinde, 1904’te Türk Gazetesinde çıkan Üç Tarz-ı Siyaset başlıklı dizi makaleözel önem taşır. Bu makalede imparatorluğun önündeki seçeneklerin”Osmanlıcılık”, “Panislavizm” ve “Irk esasına dayalı TürkMilliyetçiliği” olduğu, bunlardan en uygununun da sonuncusu olduğunubelirtiliyordu. 
Akçura,II. Meşrutiyet’ten sonra İstanbul’a geldi. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı.Darülfünun’da ve Mülkiye Mektebinde siyasal tarih dersleri verdi. Türkçülükakımına daha çok düşünce düzeyinde katıldı. Türk Derneği ve Türk Ocağı’nınkurucuları arasında yer aldı. Türk Yurdu dergisinin başyazarı ve editörü oldu. 
İlkmecliste milletvekili, kurtuluştan sonra Türk Tarih Kurumu Azası oldu. 
Akçura,Osmanlı Türkleri ile Osmanlı Devleti dışındaki Türklerin yalnız dil ve tarihalanındaki ortak geçmişlerine dayanarak bir birlik yaratamayacaklarını savundu. 
Önemliyapıtları arasında; Üç Tarz-ı Siyaset, Şark Meselesine Dair tarih-i SiyasiNotları(1920), Muasır Avrupa’da Siyasi ve İçtimai Fikirler Cereyanlar(1923), Siyasetve İktisat hakkında Birkaç Hitabe ve Makale(1924), Osmanlı İmparatorluğununDağılma Devri sayılabilir. Ayrıca Türk Yılı(1928) adlı derlemesi Türkçülükhareketinin kaynaklarını ve gelişimini inceleyen kapsamlı bir çalışmadır.Mevkufiyet Hatıraları (1914) ise Rusya’daki etkinlikleri ve tutukluluğu üzerine bilgiverir. Hakkında en önemli yapıt, François Georgeon’un Aux Origines du NationalismeTurc; Yusuf Akçura (1980) adlı kitabıdır. 
YusufAkçura, 12 Mart 1935’te Haydarpaşa Garı’nda çocuklarıyla yürürken kalp krizinden öldü.

Yorumunuz için teşekkürler