YGS Tarih Konuları ve Soru dağılımları

2018 ygs sınavı Tarih konuları ve hangi konudan kaç soru gelecek.

2018 Yılında ÖSYM tarafından yapılacak olan YGS sınavında ki Tarih konu ve soru dağılımları belli oldu! YGS’de toplam 15 soru sorulan Tarih dersi genellikle bilgi üzerinden yorum gücü gerektirmektedir. 2018 YGS sınavında sorulacak olan Tarih konuları ise aşağıda ki gibi olacaktır.

1- İlk Çağ Medeniyetleri

2- İslamiyet Öncesi Türk Tarihi

3- İslam Tarihi ve Uygarlığı 

4- Türkiye Tarihi

5- Beylikten Devlete (Osmanlı Tarihi)

6- En Uzun Yüzyıl (Osmanlı Tarihi)

7- 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti

8- Yakınçağda Avrupa

9- Kurtuluş Savaşına Hazırlık Dönemi

10- Kurtuluş Savaşı Muharebeleri

11- Atatürk İlke ve İnkılapları

12- Mondros Antlaşması ve Sonrası

13- Amasya Genelgesi

14- Erzurum ve Sivas Kongreleri

15- Son Osmanlı Mebusan Meclisi

16- Misak-ı Milli, İstanbul’un İşgali

17- I.TBMM Dönemi ve Ayaklanmalar

18- Sevr Antlaşması

19- Lozan Antlaşması

20- Cumhuriyetin İlanı, Halifeliğin Kaldırılması

21- Jeopolitik Konum

22- Atatürk Devrimleri

23- Türk Dış Politikası

2018 YGS Tarih Soru Dağılımları
KONU ADI SORU SAYISI
TOPLAM 15
Tarih Bilimine Giriş 1
İslamiyet Öncesi Türk Tarihi 1
İslam Tarihi 1
Türk İslam Tarihi 1
Osmanlı Tarihi 3
Yeni Çağ’da Avrupa 1
I. Dünya Savaşı 1
Kurtuluş Savaşına Hazırlık 1
Mondros, İşgaller, Cemiyetler 1
I. TBMM Dönem 1
Kurtuluş Savaşı 1
II. TBMM Dönemi
Atatürk İlke ve İnkılapları 2

Yorumunuz için teşekkürler