Shadow

yeşilay haftasının önemi nedir ?

Yurdumuzda alkollü içki ve uyuşturucu madde kullanmaya karşı olanlar 5 Mart 1920 tarihinde Hilâli Ahdar Derneğini kurdular. Hilâl – ay ahdar – yeşil anlamındadır. Hilâli Ahdar daha sonra Yeşilay adını aldı.

YEŞİLAY’ IN ANLAM VE ÖNEMİ

Birinci Dünya Savaşı sonunda bütün yurdun işgal edilmiş olmasına rağmen Türk Milleti’nde bağımsızlık ve hürriyet aşkı ile mücadele azminin sönmediğini gören düşman; top ve tüfekle yenemediği Türk varlığını içten çökertmek için alkol ve uyuşturucu maddelere başvurmuştu.

Limanlarımıza uğrayan düşman gemileri beraberinde getirdiği çok miktarda içkileri ve uyuşturucu maddeleri yurdumuza daha önce göndermiş olduğu uyuşturucu mafyasına teslim ediyor ve bunlar el altından halkımıza ve özellikle yurt savunmasında görev alacak gençlerimize ulaştırılıyordu.

Kısa zamanda alkol ve uyuşturucu bağımlılığı salgın halini almaya yüz tutmuştu.

Bu felâketi gören vatansever aydınlar halkı ve gençliği uyarmak ve bu yolda mücadele etmek içinmerkezi İstanbul’da olmak üzere5Mart 1920 tarihinde Türkiye Yeşilay Cemiyetini kurdular.CemiyetŞeyhül-İslâm Haydarzâde İbrahim Efendi’nin teşvik ve himayesindedünyaca ünlü Ord.Prof. Dr. Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kurulmuştur.Türkiye Yeşilay Cemiyetikurulduğu tarihten bugüne kadar zararlı alışkanlıklara karşı mücâdelesine aynı inanç azimle devam etmiştir.

Halkımızın ve özellikle gençlerimizin zararlı alışkanlıklardan korunması için Anayasamızın 58 nci maddesine göre görev yapan Yeşilay”Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer alan bir kurumdur. Yeşilay19 Eylül1934 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından 2–1288 sayılı karar ile kamuya yararlı cemiyet olarak kabul edilmiştir.

Yeşilay sembolündeki hilâl Milli kimliğimizi ve Devletimizin bağımsızlığını temsil eden Türk Bayrağı’ndan alınmıştır. Hilâldeki yeşil renk huzur ve mutluluğu temsil etmektedir. Bağımlı olan bir insan huzurlu ve mutlu olamaz. Huzurlu ve mutlu olmayanlar genel olarak başarılı olamazlar.

Milletlerin geleceğiçocuklarının geleceğidir.Bir millet çocuklarını ne kadar mükemmel eğitir ve onların sağlığını ne kadar iyi koruyabilirsegeleceğine o kadar güvenle bakabilir.Sigaraalkol ve uyuşturucu yüzünden yılda 350 bin insanımız ölmektebu ölümler ve ayrıca alkoluyuşturucu ve kumarın getirdiği bunalımlar yüzünden binlerce aile yıkılmaktadır.Yıkılan ailelerin çocukları korunmaya muhtaç ve bunların bir kısmı sokaktan gelen tehlikelere maruz kalmaktadır.

İnsanlarımızın bağımlılıklara karşı korunmasıölümlerden ve bunalımlardan ve ailelerin yıkılmaktan korunması anlamına gelir.Yeşilay Cemiyeti bunu sağlamak için çalışmayı kendine ülkü edinmiştir.Onun önemi buradadır.Bunun için bütün kurum ve kuruluşların Yeşilay’ı desteklemesiaile varlığımızındolayısıyla Devletimizin ve Milletimizin geleceğinin teminat altına alınmasındaki görevlerin yapılmasını desteklemesi demektir.

Alıntıdır

Yorumunuz için teşekkürler