Shadow

Virgülİşareti nerelerde kullanılır örnekler

VİRGÜL (,)

1. Eş görevli sözcükleri, söz öbeklerini ayırmada kullanılır:

Uğraş, didin, düşün. (Yüklemleri ayırmış.)

Masanın üzerinde kitaplar, defterler vardı. (Özneleri ayırmış.)

Paltosunu, çantasını alıp çıktı. (Nesneleri ayırmış.)

2. Sıralı cümleleri ayırmada kullanılır

Okulunu bitirdi, askerliğini yaptı.

Eve geldi, uyudu.

3. Uzun cümlelerde özneden sonra kullanılır:

Babam, birkaç gün sonra iş gezisine çıkacak.

Ahmet, kim bilir kaç kişinin canına kıydı.

4. Anlam karışıklığını önlemek için zamir ve adlaşmış sıfatlardan sonra konur:

Yaşlı, doktoru dikkatle dinliyordu.

O, köşedeki saatçide seni bekliyor.

5. Ara sözleri ayırmak için kullanılır:

Elindeki kitabı, sanırım bir macera romanıydı, bir türlü bırakamıyordu.

En sevdiğim kadını, eşimi, çok ihmal ettim.

6, Kabul, red, teşvik bildiren sözcüklerden sonra kullanılır:

Hayır, öyle yapmamalısın.

Peki, oraya bir gün gideriz.

Haydi, gidiyoruz artık.

7. Seslenmelerin sonuna konur:

Sevgili Dostlar,

Çocuklar, beni dinler misiniz?

8. Tırnak içine alınmamış alıntı cümlelerinin başına ve sonuna tırnak İşareti yerine kullanılır:

Bir düşünür, söz tohumdur, diyor.

Mustafa Kemal, sanat hayattır, de.

Yorumunuz için teşekkürler