Varsağı nedir anlamı tanımı örnek varsağı

Varsağı

Bu tür Koşmanın özel ezgiyle söylenen şeklidir. Kafiye düzeni koşmanınki gibidir. Dörtlük sayısı üç ile beş arasında değişmektedir. Varsağı, biçimce semaiye benzemek­te olup semai gibi hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla söylen­mektedir. Aralarındaki fark söyleyiş biçimlerinde ve ezgilerindedir. Hece ölçüsünün sekizli kalıbıyla yazılır. Varsağılarla yi­ğitçe bir hava vardır. Bu tür, adını G. Anadolu bölgesinde ya­şayan Varsak Türklerinden almıştır. Varsağılara mertçe hava katmak için be, hey gidi, bre hey gibi söylemler kullanılır. Varsağının kendine özgü bir ez­gisi vardır.

 

Bre ağ(a)lar bre beyler

Ölmeden bir dem sürelim

Gözümüze kara toprak

Dolmadan bir dem sürelim      ( Karacaoğlan )

Yorumunuz için teşekkürler