Vakı’a Suresinin Fazileti ve Önemi

Vakı’a Suresini okuyan bir müslüman, fakirlik ve yoksulluk yüzü görmez. Fakirlik ve yoksulluk ateşten bir gömlektir. Ona tahammül etmek, onun acısına, ıstırabına dayanmak çok zor bir iştir.

Bu incelikten dolayıdır ki, fakirlik ve yoksulluk derdinden ve çilesinden kurtulmak için Hz. Peygamber Efendimiz (a.s.m), biz ümmetlerine bir çok emir ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bunlardan biri de Vakı’a suresini okumaktır.

İbni Mesud (r.a), Hz. Peygamber (a.s.m) Efendimizden şöyle rivayet etmiştir : Resulullah (a.s.m) Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlardır:

 

“Kim her gece Vakı’a suresini okursa, o kimseye asla (ebediyyen) fakirlik (yoksulluk) isabet etmez.”

 

Yani, bu sureyi, her gece okumaya devam eden kimseler, fakirlik, yoksulluk yüzü görmezler.

 

Yine Hadis-i Şerifte buyurulmuştur ki :

 

“Vakı’a Suresi, zenginlik suresidir. Onu okuyunuz ve çocuklarınıza öğretiniz.”

 

Bu Hadis-i Şerif’i İbni Abbas (r.a) Hazretleri rivayet etmiştir.

 

Hz. Enes’in (r.a) rivayet ettiği diğer Hadis-i Şerifte ise, şöyle buyurulmaktadır :

 

“Kadınlarınıza, Vakı’a Suresini öğretiniz. Çünkü Vakı’a Suresi zenginlik (özelliklerine sahip bir) suredir.”

 

Bazı havas alimleri Vakı’a Suresi hakkında şöyle demişlerdir:

 

Vakı’a Suresini bit tek mecliste (bir oturuşta) kırk defa okuyan bir kimsenin haceti (murad ve dileği) yerine getirilir. Özellikle rızık konusunda haceti gerçekleştirilir.

 

Bu bereketli surenin her gece akşam namazından sonra okunması tavsiye edilmiştir. Hadis-i Şerifte her gece okunması tavsiye edilirken, bunu akşam namazından sonra okunması uygun saat olarak bildirilmiştir. Rızık için, fakirlik ve yoksulluktan kurtulup zenginlik nimetine kavuşmak için okuyanlar, akşam namazından sonra okumaya devam etmelidirler.

Yorumunuz için teşekkürler