Shadow

Uluslararası Kurum ve Anlaşmalar nelerdir özellikleri hakkında bilgi

Uluslararası Kurum ve Anlaşmalar 

1- Birleşmiş Milletler (B.M.) nedir hakkında kısaca bilgi

24 Ekim 1945′te kurulmuştur.
Uluslararası ilişkilerde şiddet kullanılmasının yasaklandığı ilk sözleşme Birleşmiş Milletler Sözleşmesidir.
Üye sayısı şu anda en son katılan Karadağ ile birlikte 192′dir.
Türkiye kurucu üyeler arasında yer alır.
Genel Merkezi New York’tadır.
BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon’dur.
BM Uluslararası adalet divanı merkezi Hollanda Lahey şehrindedir. 15 üyesi bulunur.
FAO : BM Gıda ve Tarım örgütüdür.
ILO : Uluslararası çalışma örgütüdür. Merkezi Cenova’da bulunur.
Japonya BM üyesi değildir!

2 – NATO  nedir hakkında kısaca bilgi

2. Dünya Savaşı sonrası Sovyetlerin yayılmacı siyasetine karşı kurulmuştur. (4 Nisan 1949)
NATO (North Atlantic Treaty Organization) -Kuzey Atlantik Savunma Örgütü-
Türkiye 10 Şubat 1952′de Yunanistan’la birlikte katılmıştır.
NATO üyeleri ABD, Almanya, Belçika, Birleşik Krallık, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Frana, Hollanda, İspanya, İtalya, İzlanda, Kanada, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Solavakya, Slovenya, Türkiye.
NATO askeri kanadında yer alırken ayrılmak isteyen Fransa. NATO’da yer alıp, askeri kanadında yer almayan Fransa ve İzlanda.
NATO üyesi olup AB’ye üye olmayan ABD, İzlanda, Kanada, Norveç ve Türkiye’dir.

3- OTTOWA Sözleşmesi nedir hakkında kısaca bilgi

Anti-Personel Mayınlarının kullanılması, depolanması, üretilmesi ve devredilmesinin yasaklanması ile ilgili sözleşmedir.
4 Aralık 1997′de Kanada (Ottowa)’da imzaya açıldı. 1 Mart 199′da yürürlüğe girdi.
Türkiye 2003′te sözleşmeye taraf oldu ve 1 MArt 2004′te yürürlüğe koyuldu. Buna göre stoktaki matınlarını 2007′e kadar ve toprak altındaki mayınlarını 2013 yılına kadar yok edecektir.
Türkiye zaten 1996 yılında mayın üretim satış ve transferini durdurmuştur. 2001′de de Mayın üreten ülkeler listesinden çıkarılmıştır.
Türkiye’de mayın kullanımı 1956 – 1959 yılları arası izinsiz sınır geçişi engellemek amaçlı başlatılmıştır.
4- BALFOUR Bildirisi nedir hakkında kısaca bilgi

Lloyd George başbakanlığındaki İngiliz Savaş Kabinesi ve Dış İşleri Bakanı A. James Balfour girişimiyle başlatılan ve sonucunda Filistin’de Musevi İsrail devleti kurulmasıyla sonuçlanan girişimdir.
Bir deklarasyonla İngiltere’nin, Filistin’de bir Yahudi anavatanı olduğunu kabul ettiği duyurulmuştur. Daha sonra bu deklarasyona Fransa, İtalya, ABD imza atmıştır.
Bu dört ülke Filistin’deki Yahudileri koruma altına almış ve Yahudi halkı için bir ülke kurmak amaçlı her türlü yaptırımın uygulanacağı belirtimiştir.

5- G8 nedir hakkında kısaca bilgi

Group of Eight : Sanayileşmiş ve en zengin kabul edilen 8 ülkenin oluşturduğu örgüttür.
ABD, Almanya, Birleşil Krallık, Fransa, İtalya, Japonya, Kanada ve Rusya. Rusya gruba en son dahil olmuştur.
8 ülke Dünya ekonomisinin %65′ini temsil eder!
2008′de G8 toplantısı Japonya’da yapılmıştır.
Amaçları net değildir. Dünya siyasetine yön verirler.

6- D8 nedir hakkında kısaca bilgi

Developing Eight : Gelişen Sekiz ülkeyi temsil eder.
Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mısır ve Nijerya.
D8 üyelerinin tamamı aynı zamanda İslam Konferası Örgütü’nün üyeleridir.

7- Şangay Birliği nedir hakkında kısaca bilgi

Kurucu ülkeler Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan’dır.
2001′de Özbekistan üye olmuştur, 2004′te İran, Pakistan, Moğolistan ve Hİndistan gözlemci ülke sıfatıyla katılmışlardır.
Ellerinde bulunan enerji kaynakları ile Dünya’daki en güçlü örgüt olma adayıdır.
8- Avrupa Konseyi (AP) nedir hakkında kısaca bilgi

1949 yılında kurulmuştur.
Avrupa çapında hukuk, insan hakları korunması, eğitim ve kültür alanlarında ortaklık ve anlaşmalar yapılan bir örgüttür.
Türkiye kurucu üyedir ve 1950′deki Avrupa İnsan Hakları Bildirgesini imzalamıştır.
AB’den ayrı ve farklı bir teşkilattır. Ancak AB’ye girebilmek için AP üyeliği ve şartları kabul edilmelidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu örgüte bağlıdır. Ve kararları bağlayıcıdır.
AİHM kararlarının uygulanmasını A.P. Bakanlar Komitesi kontrol eder.

9- Avrupa Birliği (A.B.) nedir hakkında kısaca bilgi

Kurucular Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda.
İlk genişleme dalgası 1973′te İngiltere, Danimarka ve İrlanda katılımıyla başladı. 1981 Yunanistan, 1983 İspanya ve Portekiz, 1995 Avusturya, İsveç ve Finlandiya katıldı.
1 Mayıs 2004′te üye sayısı 25′e yükseldi. 2007′de Romanya ve Bulgaristan katılımıyla 27 üye vardır.
Türkiye 3 Ekim 2005′te tam üyelik müzakerelerine başlamıştır
AB’ye üye olup NATO’ya üye olmayanlar Avustırya, G. Kıbrıs, Finlandiya, İsveç, Malta.
AB’ye üye olup Euro kullanmayan İngiltere, Danimarka, İsveç.
AB’den kendi isteğiyle ayrılan Grönland.
Halk oylamasıyla AB’ye katılmama kararı alan İsviçre.
AB’ye üye olup Şaengen Vizesini (ülkeler arası serbest dolaşım kanunu) kabul etmeyen İngiltere ve İrlanda. AB dışında olup bu anlaşmaya katılan İzlanda ve Norveç. Türk vatandaşları da 21 Aralık 2007′den itibaren bu vizeyle tüm Avrupa’yı dolaşabilmektedir.

Yorumunuz için teşekkürler