Shadow

Ulul azm nedir? Ulul azm anlamı / manası nedir? Ulul azm peygamberler hangileridir?

Ulul azm nedir? Ulul azm anlamı / manası nedir? Ulul azm peygamberler hangileridir?

 

 

 

Anonim 6 ay önce

Kat’i azim sahibi, ciddiyet, sabır, sebat sahibi büyük zatlar, hususan peygamberler.
 
İslam’da Ulu’l azm peygamberler, Kur’an’da Ahkaf suresi 35. ayetinde geçen: “azim sahibi (ulu’l azm) peygamberler” ifadesi hayatı zorlukla, çileyle geçen peygamberler için kullanılmış özel bir ifadedir.
 
Bu peygamberlerin hangisi olduğu konusunda el-Bağavî ve başka alimlerin İbn Abbas ve Katade’den naklettiği 2 ayet vardır. Bunlar:
 
“Hani Biz peygamberlerden senden, Nuh’tan, İbrahim’den, Musa’dan ve Meryem oğlu İsa’dan ahidlerini almıştık.” (Ahzab suresi, 33/7)
 
“O, ‘dini dosdoğru tutun, onda ayrılığa düşmeyin’ diye dinden Nuh’a tavsiye ettiğimizi, İbrahim, Musa ve İsa’ya tavsiye ettiğimizi size de şeriat yaptı.” (Şura suresi, 42/13)
 
Bu iki ayetten yola çıkan alimler Ulu’l azm peygamberlerin ayetlerde ismi geçen;
Nuh
İbrahim
Musa
İsa
Muhammed peygamberler olduğuna karar vermişlerdir

 

Yorumunuz için teşekkürler