Üslü İfadeler yazılı konu anlatımı

 ygs Üslü İfadeler (Yazılı Anlatım)

 Üslü İfadeler

A. TANIM

a bir gerçel (reel) sayı ve n bir sayma sayısı olmak üzere,

ifadesine üslü ifade denir.

× an ifadesinde k ya kat sayı, a ya taban, n ye üs denir.

B. ÜSLÜ İFADENİN ÖZELİKLERİ

 1. ¹ 0 ise, a0 = 1 dir.

 2. 00 tanımsızdır.

 3. Π ise, 1n = 1 dir.

 4. (am)n = (an)m = am×n

 5. Pozitif sayıların bütün kuvvetleri pozitiftir.

 6. Negatif sayıların; çift kuvvetleri pozitif, tek kuvvetleri negatiftir.

 7. n bir tam sayı ve a sıfırdan farklı bir gerçel (reel) sayı olmak üzere,

  a) (–a)2n = a2n ifadesi daima pozitiftir.

  b) (–a2n) = –a2n ifadesi daima negatiftir.

  c) (–a)2n + 1 = –a2n + 1 ifadesi; a pozitif ise negatif, a negatif ise pozitiftir.

 8. (n + 1) basamaklı  sayısı a × 10n ye eşittir.

•  

•  

x, n basamaklı olmak üzere,

C. ÜSLÜ İFADELERDE DÖRT İŞLEM

 1. × an + y × an – z × an = (x + y – z) × an

 2. am × an = am + n

 3. am × bm = (a × b)m

D. ÜSLÜ DENKLEMLER

 1. ¹ 0, a ¹ 1, a ¹ –1 olmak üzere,

ax = ay ise x = y dir.

 1. n, 1 den farklı bir tek sayı ve xn = yn ise,

x = y dir.

 1. n, 0 dan farklı bir çift sayı ve xn = yn ise,

x = y veya x = –y dir.

Yorumunuz için teşekkürler