Ünlü Türk Şairlerin listesi

Ünlü Türk Şair kimlerdir
Türk Şairler kimlerdir
Ünlü Türk Şairlerin listesi
a den z ye türk şairler

A

Abdi
Abdi Şarkikarahisarlı
Abdullah Bosnevi
Abdullah Rıza Ergüven
Abdullah Vassaf Efendi
Abdurrahman Abdi Paşa
Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı
Abdülahad Nûrî
Abdülhak Hamit Tarhan
Abdülkadir Budak
Abdürrahim Karakoç
Abdürrahman Eşref
Adem Dede
Adnan Azar
Adnan Satıcı
Adnan Yücel
Afşar Timuçin
Ahmed Paşa (şair)
Ahmed-i Dâ’i
Ahmedi
Ahmet Ada
Ahmet Antmen
Ahmet Günbaş
Ahmet Güntan
Ahmet Haşim
Ahmet Hikmet Müftüoğlu
Ahmet Kutsi Tecer
Ahmet Necdet Sözer
Ahmet Oktay
Ahmet Selçuk İlkan
Ahmet Telli
Ahmet Tevfik Ozan
Ahmet Yalçınkaya
Ahmet Yesevi
Ahmet Yıldız (yazar)
Ahmethan Yılmaz
Akgün Akova
Akif Kurtuluş
Akif Paşa
Alaadin Külcüoğlu
Ali Asker Barut
Ali Cengizkan
Ali Ekrem Bolayır
Ali Fahri Karabulut
Ali Faik Ozansoy
Ali Hikmet
Ali Köken
Ali Mümtaz Arolat
Ali Naili Erdem
Ali Nar
Ali Püsküllüoğlu
Ali Rıza Ertan
Ali Tekintüre
Ali Ulvi Elöve
Ali Yüce
Ali Özpalanlar
Alperen Yeşil
Altay Ömer Erdoğan
Ahmet Refik Altınay
Andelîb
Ani Hatun
Arif Damar
Arif Dino
Arife Hanım
Arkadaş Zekai Özger
Armağan Ünlü
Arzu K. Ayçiçek

Asaf Hâlet Çelebi
Asaf Çiyiltepe
Aslı Serin
Asuman Susam
Ataol Behramoğlu
Hüseyin Nihal Atsız
Avni Dökmeci
Avni Engüllü
Aydınlı Visali
Ayhan Hünalp
Aykut O. Antmen
Ayla Oral
Ayten Mutlu
Aşık Çelebi
Aşkî Mustafa b. Ömer el-Kilisî

B

Bahattin Karakoç
Baki Süha Ediboğlu
Barış Pirhasan
Bayram Durbilmez
Bedirhan Gökçe
Bedri Rahmi Eyüboğlu
Behçet Aysan
Behçet Necatigil
Bekir Büyükarkın
Bekir Sıtkı Erdoğan
Betül Dünder
Betül Tarıman
Beyaz Arif Akbaş
Beşir Ayvazoğlu
Beşir Sevim
Bilal Kayabay
Bilal Kemikli
Birhan Keskin
Burak yurten
Bâki Asiltürk
Bülent Ecevit
Bülent Özcan

C

Cahit Irgat
Cahit Koytak
Cahit Külebi
Cahit Zarifoğlu
Nail Çakırhan
Can Bahadır Yüce
Can Yücel
Celâl Sahir Erozan
Celâl Sılay
Cem Güneş
Cemal Oğuz Öcal
Cemal Safi
Cemal Süreya
Cemal Yeşil
Cenap Şahabettin
Cengiz Bektaş
Cengiz Numanoğlu
Cenk Gündoğdu
Cevat Çapan
Cevdet Kudret Solok
Ceyhun Atıf Kansu
Ceyhun Atuf Kansu
Cezmi Ersöz
Coşkun Ertepınar
Cüneyt Uzunlar

D

Demir Özlü
Deniz Özerman
Dertli
Derviş Osman
Derya Çolpan

Derya Önder
Devrim Dirlikyapan
Dilaver Cebeci
Dost Körpe
Doğan Ergül
Doğan Kılıçkaya
Dursun Ali Erzincanlı
Dursun Özden

E

Ebubekir Eroğlu
Ece Ayhan
Edip Cansever
Elif Sofya
Emin Bülent Serdaroğlu
Emrah Altınok
Enis Batur
Enis Behiç Koryürek
Enver Gökçe
Enver Topaloğlu
Eray Canberk
Ercan Yılmaz
Ercüment Behzat Lav
Ercüment Ekrem Talû
Erdem Bayazıt
Erdoğan Çokduru
Eren Ali Gül
Erkan Aktaş
Erol Güngör (şair, besteci)
Erol Kızıl
Ersan Erçelik
Ertan Yılmaz
Ertuğrul Aydın
Ertuğrul Oğuz Fırat
Erzurumlu Emrah
Esrar Dede
Ethem Pertev Paşa
Eşrefoğlu Rumî

F

Fadıl Öztürk
Falih Rıfkı Atay
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fatih Karataş
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Ferit Kam
Feride Hanım
Feridun Fazıl Tülbentçi
Fethi Gemuhluoğlu
Fuat Çiftçi
Fuzûlî
Füruzan

G

Gelibolulu Mustafa Âlî
Giritli Sırrı Paşa
Gonca Özmen
Gülcemal Durdu
Gülseli İnal
Gülten Akın
Gülşehrî
Güvahi
Güven Turan

H

Hacı Bayram-ı Veli
Hakan Albayrak
Hakan Arslanbenzer
Hakan Karahan
Hakan Şarkdemir
Halide Nusret Zorlutuna
Halil Kaya
Halil İbrahim Özdemir
Halim Yazıcı
Halim Şefik Güzelson
Halit Fahri Ozansoy
Hamlet İsahanlı
Hasan Beydili
Hasan Hüseyin Korkmazgil
Hasan Sezai Gülşenî
Hasan İzzettin Dinamo
Hasib Dede
Hatice Mine Bahadır
Hatice Nakiye Hanım
Hayati Çitaklar
Haydar Ergülen
Haydar Harezmi
Haşmet
Hidayet Karakuş
Hıfzı Mehmed Efendi
Hilmi Yavuz
Himmetzade Abdi
Hızır reis
Hulki Aktunç
Hüseyin Alemdar
Hüseyin Siret Özsever
Hüseyin Suat Yalçın
Hüseyin Yurttaş
Hüseyin Çiftçi

K

Kaan Koç
Kaan İnce
Kadir Aydemir
Kadir Karaman
Kafzade Abdülhay Çelebi
Kami
Kara Abdal
Karacaoğlan
Karamanlı Nizamî
Kazasker Mustafa İzzet Efendi
Kağızmanlı Hıfzı
Kemal Gündüzalp
Kemal Özer
Yaşar Kemal
Kemalettin Kamu
Kenan Yücel
Kutsiye Bozoklar
Küplüceli Öznur
Küçük İskender

L

Lale Müldür

M

M. Fahri Oğuz
Mahmut Sezen
Mahzuni Şerif
Mahmut Makal
Makbule Leman
Mehmed Esad Efendi (Şeyhülislam Ebuishakzade)
Mehmet Akif İnan
Mehmet Altun
Mehmet Aydın (şair)
Mehmet Başaran
Mehmet Celal
Mehmet Emin Yurdakul
Mehmet Erte
Mehmet Esat
Mehmet Mümtaz Tuzcu
Mehmet Ragıp
Mehmet Ragıp Karcı
Mehmet Salihoğlu
Mehmet Solak
Mehmet Taner
Mehmet Taştan
Mehmet Âkif Ersoy
Mehmet Çınarlı
Melisa Gürpınar
Mesut Hastürk
Metin Altıok
Metin Eloğlu
Metin Kaygalak
Mihrî Hatun
Mithat Cemal Kuntay
Muallim Naci
Muammer Hacıoğlu
Muammer Lütfi
Murathan Mungan
Munis Faik Ozansoy
Murat Menteş
Murat Serdar Arslantürk
Murat Çelik
Murathan Çarboğa
Mustafa Adil Özder
Mustafa Fırat
Mustafa Kemal Şen
Mustafa Necati Karaer
Mustafa Oğuz
Mustafa Süreyya Sezgin
Mustafa Tarık Orhan
Mustafa Yıldızdoğan
Mustafa İslamoğlu
Muzaffer Tayyip Uslu
Muzaffer İlhan Erdost

N

Namık Kemal
Necdet Evliyagil
Necip Fazıl Kısakürek
Necmettin Halil Onan
Necâtî
Nedim Uçar
Nedret Gürcan
Nef’i
Nev’îzâde Atâyî
Nevzat Çelik
Neyzen Tevfik
Nezihe Araz
Neşati
Nida Öz
Nigâr Hanım
Nihad Sâmi Banarlı
Nihat Behram
Nilgün Marmara
Niyazi Akıncıoğlu
Niyazi Yıldırım Gençosmanoğlu
Nuran Harirî
Nurduran Duman
Nureddin Rüştü Büngül
Nurullah Genç
Nüzhet Erman

O

Oktay Rifat Horozcu
Oktay Tuncer
Olcay Özmen
Onat Kutlar
Onur Behramoğlu
Onur Caymaz
Orhan Alkaya
Orhan Pamuk
Orhan Seyfi Orhon
Orhan Şaik Gökyay
Orhon Murat Arıburnu
Osman Attilâ
Osman Konuk
Oya Uysal
Oyhan Hasan Bıldırki

P

Pir Sultan Abdal

R

Rahmi Emeç
Rasim Haşmet
Recaizade Mahmud Ekrem
Recep Kavalcı
Refik Durbaş
Revani
Rıza Tevfik Bölükbaşı
Roni Margulies
Rüştü Onur

S

Sabahattin Ali
Sabahattin Kudret Aksal
Sabih Şendil
Sabri Altınel
Sadık Miskini
Sadık Söztutan
Sai Mustafa Çelebi
Salah Birsel
Salih Aydemir
Sami Baydar
Leyla Saz Hanım
Sedat Şanver
Sekkaki
Selim Temo
Selim Tunçbilek
Semih Seyyid
Sennur Sezer
Serhat Çelikel
Serkan Ozan Özağaç
Seyhan Erözçelik
Seyrani
Seyyit Nezir
Sezai Karakoç
Sinan Oruçoğlu
Sırrı Çınar
Suat Taşer
Sumer Omay
Sunay Akın
Suzan Emine Kaube
Süleyman Nazif
Süleyman Çelebi (edebiyatçı)
Süreyya Berfe

T

Tacizade Cafer Çelebi
Tahir Alangu
Tahir Kutsi Makal
Tahir Musa Ceylan
Tahir Sakman
Tahsin Saraç
Talip Apaydın
Cahit Sıtkı Tarancı
Tarık Günersel
Tatavlalı Mahremi
Tekin Gönenç
Tevfik Taş
Timuçin Özyürekli
Tozan Alkan
Turgay Fişekçi
Turgay Kantürk
Turgay Usanmaz
Turgut Uyar
Tuğrul Asi Balkar
Tuğrul Tanyol

U

Ulaş Başar Gezgin
Uğur Arslan
Uğur Soldan

Yorumunuz için teşekkürler