Shadow

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi) nedir hakkında bilgi ve örnekler

İki heceli, ikinci hecesi üç sesli bazı sözcüklere ünlüyle başlayan bir ek getirilince ikinci hecenin ünlüsü -dar ünlüyse- düşer. Bu duruma “hece düşmesi” denir.

devir-im -> dev-rim

kıvır-ık -> kıv-rık

omuz-u -> om-zu

gönül-üm -> gön-lüm

Ufuk-u -> uf-ku

Özel isimlerde hece düşmesi yapılmaz.

Yolda Emir’i gördüm (Emir-i)

Bir emriniz var mı? (emir-iniz)

Yorumunuz için teşekkürler