Shadow

Türk Halk Müziği Nedir nasıl oluşmuş tarihi

Türk Halk Müziği Nedir
Türk Halk Müziği Ne demektir
Türk Halk Müziği nasıl oluşur

Toplumların ortak duygu,fikir ve düşüncelerini anlatan,insanların yaşadığı tüm olayları kendisine konu alan halk ezgilerinden oluşmuş ve oluşturula gelen,halkın ortak malı yani anonimleşmiş olan öz ,Türk müziği sanatıdır.Birçok bilim dalıyla ilişkili olan Türk Halk Müziği ;içerisinde, edebiyat,tarih,sosyoloji gibi bilim konularını barındırmasının yanı sıra felsefe ile de yakından ilgilidir.Türk halk müziği tek düze bir müzik değildir.Öğrenilmesi ve uygulanması uzun yıllar süren eğitimle ve araştırmacılık la mümkündür.Anadolu toprakları ,çok uzun bir tarih sürecinde yüzlerce medeniyete ev sahipliği yapmış ve bir çok değişik kültürü özümsemiş olan Türk topraklarıdır.Halk müziğinin temel ürünü olan türkü kelimesi de ,Türk’e ait anlamına gelir.Halk müziğinde bir tür olan türkülerin içinde; Anadolu’da yaşayan medeniyetlerin izleri ve yaşayış biçimleri; çalgılar , ritim,ezgi,şiir biçimi , söyleme şekli(ağız),çalım şekli(tavır) ve akort şekli(düzen) ile açıkça yansıtılır.Anadolu ,coğrafik açıdan da birbirinden çok farklı bölgelere sahiptir.Bölgelerdeki ortak özellikler,aynı duygu ve düşünceler,ortak olaylar,türkülerin sözlerinde ortak bütünlük olarak görülse de,ezgi,ritm,çalım şekli ve söyleniş biçimi farklılık gösterir ve bu ortak duygular farklı şekillerde ortaya çıkar.Bu özelliğe halk müziğinin zenginliğini gösteren tavır özelliği denir.Kendine özgü şiirsel,çalgısal,ezgisel ve ritimsel biçimleriyle dünya müziklerinden ayrılıp kendi zengin farklılığını ortaya koyan bu müziğimiz,bin yıllık bir kültür harmanını işleyerek ,kuşaktan kuşağa,köyden kente,kentten dünyaya yansıtılmış ve günümüze kadar yok olmadan süre gelmiştir.Türk halk müziği biçim ve tür yönünden oldukça zengin bir yapıya sahiptir.Bu türler,yurdumuzun bölgelerine,müzik içinde yer alan duygulara ve konulara göre farklılık gösteren halk müziği dizilerine ayrılır bunlara da ayak adı verilir.Türk halk kültürünün ve Türk folklorunun en önemli öğesi olan halk müziği türlerinin doğuş şekli doğaçlama özellik göstermesi açısından,tek sesli ve yalın duygularla üretilmiş üretimcisine de kaynak kişi denilmiştir.Kendine has çalgıları olan müziğimiz bir çok milletin halk müziklerine de esin kaynağı olmuştur.Usta çırak ilişkisinden günümüzde konservatuvarlara taşınan müziğimiz tüm zenginliğiyle ebediyen var olacaktır

Yorumunuz için teşekkürler