Shadow

Türkiye’de Erozyonun Boyutu Hakkında Bilgi

Türkiye’de Erozyonun Boyutu Hakkında Bilgi
EROZYON VE YURDUMUZ

Yurdumuzun %459u 1000-2000 m yükseklikte kısaca dağlık %625u %15 meyilden daha meyilli engebeli bir yapıya sahip olması çok değişik iklim farklılıkları göstermesi (yıllık yağış ortalaması Rizede 22696 mm Kars-Aralık ilçesinde 2311 mm Konya-Karapınar ilçesinde 2780 mm) kolay ayrışabilen ana kayası ile dünyanın erozyona karşı en hassas bölgeleri içerisinde yer almaktadır Nitekim bugüne kadar süregelen yanlış arazi kullanımı aşırı ve bilinçsiz hayvan otlatması ve ormanların insafsızca tahrip edilmesi sonucu binlerce yıldır çeşitli uygarlıkları barındırmış olan Anadolumuzun %72leri aşan kısmı erozyon etkisi altındadır Bunun neticesinde yurdumuzun en verimli topraklarından denizlere göl ve barajlarımıza yılda 450-500 milyon ton toprak taşınmaktadır Bir başka ifade ile iki yılda 1 mm toprak aşınıp taşınmaktadır 1 cm toprak tabiat olayları-iklim ve ana kaya oluşumuna göre yaklaşık 1000 yılda meydana gelmektedir Ülkemiz Cumhuriyetin ilanından bu yana Misak-i Milli hudutlarından bir şey kaybetmedi ama 70 yıl içinde uğuruna kanımızı canimizi verdiğimiz toplam 35 milyar ton bereketli vatan toprağımızı erozyon sayesinde kaybettik

Türkiye’de erozyonun boyutu


Erozyon Derecesi Kapladığı Alan (ha) %
0 Yok
1 Hafif
2 Orta
3 Şiddetli
4Çok şiddetli

Yorumunuz için teşekkürler