Shadow

Türkçede kullanılan yabancı sözcükler

Türkçemizdeki Yabancı kelimeler, Türkçede kullanılan yabancı sözcükler, dilimizdeki yabancı sözcükler, dilimize sonradan giren yabancı sözcükler

 

Yıllar önce sahil beldelerinde karşımıza çıkardı yalnızca yabancı kelimeler. Tatile gittiğimizde nerde olduğumuzu şaşırır kalırdık. Ama zaman ilerledikçe özelliklede internet kullanımı yaygınlaştıkça Türkçemiz elimizden yitip gidiyor. İşte Türkçe kelimelerin yerini alan yabancı kelimeler…

 

detone olmak———–ses kayması, tonu bulamama

fenomen————–görüngü ve olay, olağanüstü şey, harika, olgu

marjınal————–sıra dışı, uç, uçta

free—————–serbest, bedava

dökümentıri————belgesel

 

start almak ————başlamak

center —————merkez

relax olmak————rahatlamak

e-maıl —————e-posta

komünikasyon ———-iletişim

cv—————– özgeçmiş

okey —————tamam

trend————— eğilim

spontane————- kendiliğinden

link —————- bağlantı

 

exıt—————– çıkış

check etmek———— kontrol etmek

feedback————– geribildirim

full-tıme ————– tam gün

koordinasyon———– eşgüdüm

absürt————— saçma

adapte olmak———– uyum sağlamak

laptop—————dizüstü bilgisayar

provoke etmek———-kışkırtmak

jenerasyon————nesil, kuşak

 

objektif————–nesnel, tarafsız

deklare etmek———- bildirmek

star—————-yıldız

perspektif————- bakış açısı

entegre olmak———- bütünleşmek

nıck name————-takma ad

partner————– eş

okeylemek———— onaylamak

antipatik ————- sevimsiz, itici

mantalite ————- anlayış, zihniyet

 

illegal—————- yasadışı

tımıng (tayming)————-zamanlama

caterıng—————- yemek hizmeti

departman————— bölüm

revize etmek————– yenilemek

global—————– küresel

sempatik—————- sevimli, canayakın

securıty—————-güvenlik

prınter—————–yazıcı

elimine etmek————- elemek

 

izolasyon————– yalıtım

data—————–veri

prezantasyon———— sunum

fınısh—————–bitiş, varış

download etmek———–indirmek

monoton————— tekdüze

konsensus ————– uzlaşma

full——————tam, dolu

emergency ————– acil

ambiyans————— hava, ortam

 

versiyon—————-sürüm, uyarlama

ekstra—————– fazladan

imitasyon ————— taklit

optimist—————- iyimser

save etmek————— kaydetmek

adisyon—————–hesap fişi

prınt out —————-çıktı

anons etmek————– duyurmak

bodyguard ————— koruma

doküman—————- belge

 

dizayn—————– tasarım

analiz—————–çözümleme

onlıne—————– çevrimiçi

kriter—————– ölçüt

part-time ————— yarı zamanlı

pesimist—————- karamsar

slayt—————– yansı

empoze etmek————- dayatmak

drıver—————– sürücü

bye bye—————– hoşça kal

Yorumunuz için teşekkürler