Shadow

Türkçe Sözcüklerin Özellikleri nelerdir

TÜRKÇE SÖZCÜKLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Türkçe kökenli olan sözcüklerde hiçbir zaman iki ünlü harf yan yana bulunmaz:

Şiirler, fiiller, saat…

2. Türkçe sözcüklerin kökünde ikiz ünsüz bulunmaz: (Biri ekte, biri kökte olur.)

Cinnet, millet, hakkı…

3. Türkçe sözcükler b,c,d,g ünsüzleriyle bitmez. Bu duruma anlamı karışacak birkaç sözcükte rastlanır:

Ad-at, sac-saç hariç

4. Türkçe sözcüklerde “b” den önce “n” harfi olmaz, “m” ye çevrilerek kullanılır:

Çember, tembel, pembe…

Bileşik sözcüklerde, özel isimlerde bu duruma aykırı örnekler vardır:

Safranbolu, istanbul, onbaşı…

5. Hece başında iki ünsüz yan yana bulunmaz:

Tren, plan, profil…

6. “j” harfi hiçbir Türkçe sözcükte bulunmaz:

viraj, jeton, jilet…

7. Türkçede bütün ünlüler aynı uzunluktadır. Düzeltme işareti kullanılarak uzatılan ya da inceltilen ünlüler yoktur:

Kâtip, kâğıt, kâmurân…

8. “c,v,p,h,z,r,l,m,n,ş,f,ğ” ünsüzleri Türkçe sözcüklerin başında (yansıma sözcüklerin ve zamanla değişen birkaç sözcüğün dışında) bulunmaz:

vatan, Can, Rumeli……yabancı

hırıltı, fısıltı, cızırtı……yansıma

hani (kanı), vurmak (urmak) …… değişen sözcük

Yorumunuz için teşekkürler