TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ listesi

TÜRK EDEBİYATININ DÖNEMLERİ

1) İSLAMİYETTEN ÖNCEKİ TÜRK EDEBİYATI

a) Sözlü Edebiyat

b) Yazılı Edebiyat

2) İSLAMİYETİN KABULÜNDEN SONRAKİ TÜRK EDEBİYATI

a) Divan Edebiyatı

b) Halk Edebiyatı

    • Anonim Türk Halk Edebiyatı

    • Dini-Tasavvufi Türk Halk Edebiyatı

    • Âşık Tarzı Türk Halk Edebiyatı

3 ) BATI TESİRİNDEKİ TÜRK EDEBİYATI

– Tanzimat Edebiyatı

– Servet-i Fünun Edebiyatı

– Fecr-i Ati Edebiyatı

– Milli Edebiyat

– Beş Hececiler

– Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı

– Yedi Meşaleciler

– Garipçiler (Birinci Yeniciler)

– İkinci Yeniciler

– Toplumcu Gerçekçiler

– Maviciler

– Hisarcılar

Yorumunuz için teşekkürler