Shadow

Türk Bayrağının Anlamı simgesi nedir

Türk Bayrağının Anlamı

Türk Bayrağının simgesi nedir

Türk bayrağındaki ay-yıldız simgesinin anlamı

Türk Bayrağındaki Kırmızı rengin anlamı

 

 

 

Türkiye Bayrağı’ndaki Hilal ve Yıldız’ın sembolik anlamı için pek çok teori ileri sürülmüştür:

 

Bir görüşe göre, Türk Bayrağı’ndaki hilal “İslamiyeti”; yıldız ise “Türklüğü” temsil eder. Kırmızı renk ise toprağa karışan “kan”ı temsil etmektedir.

 

Başka bir görüşe göre, Ay-Yıldız Orta Asya’dan gelen “Türklüğü”, kırmızı zemin ise “vatanı” temsil etmektedir.

 

Başka bir görüşe göre; Osmanlı Devleti Bayrağının değiştirilmiş bir versiyonudur.

 

Başka bir görüşe göre; yarım ay “yenilenme”yi, yıldız “Türklüğü” temsil etmektedir.

 

Başka bir görüşe göre; yarım ay “Allah”ı, yıldız “Peygamber”i temsil etmektedir.

 

Başka bir görüşe göre; savaşta ölen askerden oluşan kan gölünden ay ve yıldızın gösterilişidir.

 

Başka bir görüşe göre yıldız “demokrasi” eşitlik ve özgürlüğü, hilal “İslam”ı simgeler.

 

Hilâl halindeki ay ile güneş veya yıldız işareti, Türk Bayrağı da dahil olmak üzere birçok Müslüman ülkenin bayrağında yer alan yaygın bir semboldür. Selçuklu ve Osmanlı devrinde hilâl ile güneş veya yıldız işareti hakkında araştırmalar mevcuttur. Ancak bu işaretlerin kökeni çoğunlukla astral ikonografi bakımından zengin olan Yakındoğu’da aranmıştır. Hâlbuki Türk kültürünün doğduğu İç Asya çevresinde, proto-Türk olarak kabul edilen milletlerin ve Türklerin gök ibadeti kozmolojisi içinde yer alan astral ikonografi de aynı derecede zengin ve köklüdür. Astral simgeler, piktogram ve tamga şekline kadar gelişmiştir; hatta Kök Türk yazısında fonogram olarak görünürler.

Bugün kullanılan ay yıldıza benzeyen ve gökte gün ile ayın kavuşumunu temsil eden bir motif, M.Ö. 1. bin yılda, proto-Türk olarak bilinen Chouların (M.Ö. 1028-281) baş bayrağında görülüyordu. Gündüz ve gece, aralıksız devam eden parlaklığın simgesi olan astral motifler, o devirden beri daima proto-Türk, Türk ve akraba milletlerin simgeleri arasında yer almış ve astral tanrıların alameti olmalarının dışında, devlet başkanlarının ve önemli şahısların da alameti olmuşlardır.

Yorumunuz için teşekkürler