Shadow

Türemiş Sözcükler kelimeler nedir örnekler hakkında bilgi

Türemiş Sözcükler kelimeler nedir örnekler hakkında bilgi

 

Türemiş Sözcükler: 

İsimlerin (adların) ve fiillerin (eylemlerin) kök ya da gövdelerinden yapım ekle­riyle yapılmış yeni anlamlı sözcüklerdir. Türemiş sözcükler, üzerine yapım eki alabildiği gibi çekim ekleri de alabilir. (düş-ün-ül-mek-ten)

Türemiş sözcüklere birkaç örnek verecek olursak:

deyimler, karşılık, tiyatrocular, yazarlar, Türkçe, sağlık, türemiş, seçkin, söyleşi, danışma, iletişim, dövüş, kalıtım, halıcılık, açılar, ulama, buluşlar … gibi birçok örnek sıralayabiliriz.

Yorumunuz için teşekkürler