Shadow

Tövbe ile ilgili hikayeler

Tövbe İle İlgili Hikayeler

Bir veli; otuz senelik bir terziye sormuş.Neden hala tövbe etmiyorsun da günahlı hayata devam ediyorsun?
– Nasıl olsa demiş terzi,can boğaza gelinceye kadar tevbenin vakti var.o zaman tövbe eder,kurtulurum demiş.

Allah dostu sormuş:sen kaç senedir terzilik yapıyorsun? -otuz senedir.-bu kadar zaman içerisinde elin en çok neye alıştı.-makasla kumaş kesmeye:

Allah dostu sormuş:-canın boğaza geldiği anda eline bi makas verseler yine kolayca kumaş kesebilirmisin? omuzlarını silkmiş 30 senelik terzi :-öylesine korkulu bi anda kumaşı doğru kesemem ki!

Allah dostu taşı gediğine koymuş:- peki 30 senedir yaptığın bir işi o anda doğru yapamıyorsun da, ömründe hiç yapmadığın tevbeyi nasıl yapacaksın o anda?

Tövbe hakkında hikaye

Dindar ve mütevekkil bir köylü varmış. Bir de inancı kısa bir hanımı varmış. Köylü dayının ne zaman bir şeyi kaybolsa hanımı feryadı basarmış.Adamcağız da hiç üzülmezmiş ve hanımına:

– Aman hanım, eğer o bize helâlinden bir şeyse Allah ya onun daha iyisini verir, veya onu buldurur, dermiş.

Adamcağız bir gün şehre inip öküzlerini sattıktan sonra öküzlerin parasını ve bir miktar da biriktirdiği yüz altınını mola verip oturduğu bir çeşmenin başında unutmuş. Eve gelince durumu farketmiş.Karısına haber vermeden hemen dönüp çeşmenin başına varmış. Fakat altının yerinde yeller esiyormuş.Hani ya kendisi de üzülmeden edememiş.Tabii hanımı duyunca büsbütün hasta olmuş.

Bu adam bir gün kırda bir kuyudan su çekerken başındaki sarığını kuyuya düşürmüş.Hemen sarığını almak için kuyuya inip kuyunun içinde bir beze sarılı yüz altın bulmasın mı. Sevinçle yukarı çıkmış.Meğer altınları ilk kaybettiğinde bir çoban altınları bulmuş, eşkiyalar gelirken benden altınları alır diye kuyunun içine atmış eşkiyalar da hiç para bulamayınca çobanı bir güzel dövmüşler ve hasta etmişler. Bir kaç gün evden çıkmamış ve kuyudan altınları gidip de alamamış.Dindar köylüye altınları böylece geri gelmiş. Köylü ve hanımı Allah’a hamdetmişler.

en güzel anlamlı duygusal etkili faydalı, dini ,hakkında ile ilgili konulu konusunda alakalı, hikaye öykü hikayesi, hikayeleri

Yorumunuz için teşekkürler