Shadow

Teogoni nedir

Mitler ele aldıkları konular bakımından kendi içlerinde çeşitli şekillerde sınıflandırılırlar. Tanrıların nereden geldiğini ve soyunu anlatanlar, teogoni olarak adlandırılır.

Tanrılar hakkındaki mitlerin klasik şekli Yunan ve Mısır mitlerinde görülür.

Nitekim M.Ö. 8. yy. Hesiodos “Theogoni” adlı eseriyle Yunan tanrılarının doğumu ve görevlerini bir bütün halinde işleyerek yazılı edebiyata dönüştürmüştür.

MİTLERİN KATEGORİLERİ
Mitler, konuları bakımından beş ana gruba ayrılırlar. Bunlar şöyledir:

1. Kozmogoni mitleri: Evrenin yaratılışına dair motifler taşıyan ve bu yaratılışı anlatan mitlerdir.

2. Etiyoloji mitleri: Bir unsurun, eşyanın, maddenin ya da herhangi bir şeyin kökenini ve ilk olarak nasıl ortaya çıktıklarını anlatan mitlerdir.

3. Eskatoloji mitleri: Genel olarak insanoğlunun ve evrenin geleceğini konu edinen ve onlar hakkında bilgiler veren mitlerdir.

4. Teogoni mitleri: Tanrıları konu edinen ve onları anlatan mitlerdir.

5. Antropogoni mitleri: İnsanın yaratılış serüvenini konu edinen ve insanoğlunun nasıl ortaya çıktığını, nasıl türediğini anlatan mitlerdir.

TEOGONİ NEDİR
Tanrıların meydana gelişi ve soy kütüğü hakkındaki bilgilerin yer aldığı mitolojik hikayelere teogoni denir.

Yorumunuz için teşekkürler