Shadow

TEMSİL KURULU’NUN ANKARA’YA GELMESİ (27 ARALIK 1919)

 hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

TEMSİL KURULU’NUN ANKARA’YA GELMESİ (27 ARALIK 1919)

 • İstanbul’da toplanacak Meclis-i Mebusan’ın çalışmalarını daha yakından takip edebilmek amacıyla Temsil Heyeti Anka­ra’ya gelir. Bu iş için Ankara’nın seçilmesinin nedenleri:
 • Milli Mücadele’de en önemli cephe olan Batı Cephesi’ne yakın olması.
 • Ulaşım ve haberleşme imkanlarının fazla olması.
 • Anadolu’nun ortasında merkezi bir konumda bulunması.
 • İç kesimlerde olması nedeniyle güvenlikte olması.
 • Bu arada seçimler de yapılıyordu birçok yerde Müdafaa-iHukuk Cemiyeti’nin adayları kazanıyordu.
 • Mustafa Kemal Erzurum Milletvekili seçilmiştir.
 • Mustafa Kemal, Ankara’da Milli mücadele taraftan mebusla­ra yaptığı görüşmelerde şu isteklerde bulundu
 • Kendisinin gıyaben meclis başkanı seçilmesi
 • Ali Rıza Paşa Hükümetine güvenoyu verilmesi
 • Misak-ı Milli kararlarının alınması
 • Mecliste bir Müdafaa-i Hukuk Grubu’nun oluşturulması

Yorumunuz için teşekkürler