Eylül 27, 2021

Temettü nedir ne işe yarar ne anlama geliyor

İş dünyasında kullanılan temettü kelimesi, şirketlerin gelirleri ile alakalıdır. Ortakların, firmaların belirli bir dönem içinde edindikleri kardan pay alma hakkı anlamında kullanılır.

Temettü kelimesi şirketlerin kar payı veya hisse senedi için kullanılmaktadır. Şirket içi ortaklık haklarından biri olan temettü, şirket ortaklarının mevcuttaki hisse senedi oranına göre pay alması demektir.

Temettü, genellikle üç ayda bir ödenir. Ancak, dağıtımın karına bağlı olması ve şirketin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir. Sözlükte, kazanç ve kar payı anlamına gelen temettü, nakit veya depozito şeklinde doğrudan hissedarın aracılık hesabına ödenebilir. Bunlar nakit temettü olarak bilinir.

İlave hisse senedi ihraç etmek suretiyle dağıtılabilen temettüler ise hisse senedi temettüleri olarak bilinir. Temettüler genellikle hisse başına hissedarlara dağıtılır. Yani hissedarların her birinin sahip olduğu hisse sayısına bağlı olarak temettü miktarı değişir. Temettüler ayrıca temettü getirisi olarak da dağıtılabilir. Bu temettüler, hisse senedinin mevcut piyasa fiyatının yüzdesi olarak ödenir.

TEMETTÜ DAĞITIMI NEDİR?
Temettü ödemesi; şirketin hissedarlarına şirketin yıllık net kârından vergi ve diğer katkı paylarının düşülmesiyle elde edilen tutarın en a z% 20’sine tekabül eden kısmın bölünmesidir.

Yatırımcılar genellikle temettü ödeyen firmaları tercih edilir çünkü yüksek temettü getirisi olan şirketler, yatırımcılara veya potansiyel yatırımcılara daha fazla güven verir. Yatırımcılara hem sermaye getirisi hem de temettü sunan hisse senetleri daha avantajlı kabul edilir.

TEMETTÜ NASIL ALINIR?
Bireylerin temettü alabilmesi için hisse senetlerine sahip olmaları gerekir. Hisse senedi, şirketin temettü ödemesinden bir gün önce alınmış olsa bile bireylerin temettüden yararlanmasını sağlar.

Genel kurul tarafından onaylanan temettü ödeme tarihi, pay sahiplerine duyurulur. Şirketin hissedarları, temettü ödeme tarihinin sabahına kadar temettü ödemesine katılabilirler.

Temettü tutarı, temettü ödeyecek şirket ortaklarının yatırım hesaplarına otomatik ve nakit olarak aktarılır. Bedelsiz hisse olarak ödenecek temettüler ise doğrudan yatırım hesabına yatırılır.

TEMETTÜ NASIL HESAPLANIR?
Temettü bölünmesi belirli bir işlem ile hesaplandıktan sonra kullanıcılara aktarılır. Örneğin; şirket 2 TL brüt temettü ödeyecekse ve portföyünüzde 100 birim hisse varsa, bu durumda 2 × 100’den 200 TL brüt temettü alma hakkına sahip olursunuz. Ancak bu rakam brüt olduğu için % 15 stopaj vergisi ödendikten sonra net temettü ödemesi 170 TL olacaktır.