Shadow

TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

  hakkında  bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi ile ilgili konulu konusunda kısa bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

TBMM’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)

 • Mustafa Kemal, Milleti temsil edecek bir meclis oluşturmak için çalışmalara başlamış, İstanbul’daki milletvekillerinin de Anadolu’ya geçmesini sağlamıştır.
 • Boş kalan milletvekillikleri seçimle dolduruldu.
 • 23 Nisan 1920′de Meclis Ankara’da açıldı.
 • Böylece Amasya Genelgesi’nde de belirtildiği gibi milletin, geleceği ile ilgili kararları kendisinin alabileceği bir meclis açılmış oluyordu. Mustafa Kemal meclis başkanı seçildi.
 • Başlangıçta Kurucu Meclis adı verilmesine rağmen tepkiler­den çekinildiği için yeni kurulan bu meclise Olağanüstü Meclis adı verildi.

NOT: KURUCU MECLİSYeni bir devlet kurmak amacıyla kuruluş için gerekli kararlan alan, yeni anayasa yapan ve yeni devle­tin esaslarını belirleyen heyet temsilcilerinden oluşan bir meclistir.

TBMM’NİN ALDIĞI İLK KARARLAR.

1.  Hükümet kurmak zorunludur.

2.  Geçici devlet başkanı veya padişah vekili atama doğru değildir.

3.  Meclis başkanı aynı zamanda hükümetinde başkanıdır,

4.  Yasama, yürütme, yargı yetkileri meclise aittir.

5.  Padişah ve halifenin durumunu meclis belirleyecektir.

6.  Meclis, yürütme yetkisini hükümet aracılığı ile kullanır.

7.  Türkiye devleti TBMM tarafından yönetilir ve hükümeti TBMM hükümeti adını alır.

8. TBMM’nin üstünde herhangi bir güç yoktur.

Kararların Yorumu

 • Yeni Türk devleti resmen kuruldu.
 • Meclis geçici değil, süreklidir.
 • Milletin egemenliği kesin olarak gerçekleşti.
 • Güçler birliği esası benimsendi.
 • Meclis hükümeti sistemi kabul edildi.
 • Mustafa Kemal, hem meclis hem hükümet başkanı oldu.
 • Meclisin tek amacı vatanı kurtarmaktır. Bu yüzden mebuslar arasındaki fikir ayrılığı gün yüzüne çıkmamıştır.
 • Meclis açılınca Temsil Heyeti’nin görevi sona erdi.

Yorumunuz için teşekkürler