Tanzimat Hazırlık Dönemi nedir özellikleri nelerdir

Batı uygarlığına yöneliş, 1839′da Tanzimat’ın 1856′da Islahat Fermanı’nm ilan edilişiyle siyasal ve hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bu sürece damgasını vuran değişiklikler gazete­cilik çalışmalarıyla başlar; ilk Türk gazetesi olan Takvim – i Vekayi 1831′de devletçe çıkarılır. Sonrasında 1841′ele çıkarılan yarıresmi nitelikteki Ceride-i Havadis’î görüyoruz. Bu gazetelerde kullanılan dil, yeni bir düzyazı dilinin oluşmasına kaynaklık etmiştir. Kendi çabalarıyla Fransızca öğrenen aydınlar, Batı edebiyatlarıyla ilişki kurdular ve bu edebiyatla­rın tanıtılmasında roman, şiir çevirileri ve adaptas­yonlar ( uyarlama ) ile katkıda bulundular. Bu dönemde Osmanlı elçilerinin tuttuğu “Sefaretname ” adlı günlükler, Batı kültürünü tanıt­mada, önemli katkılarda bulunmuştur. Şinasi’nin Fransız şiirinden yaptığı çeviriler Yu­suf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan yaptığı “Telemak” çevirisi bu dönemdedir,

Yorumunuz için teşekkürler