Eylül 27, 2021

Tanzimat Hazırlık Dönemi nedir özellikleri nelerdir

Batı uygarlığına yöneliş, 1839′da Tanzimat’ın 1856′da Islahat Fermanı’nm ilan edilişiyle siyasal ve hukuksal bir nitelik kazanmıştır. Bu sürece damgasını vuran değişiklikler gazete­cilik çalışmalarıyla başlar; ilk Türk gazetesi olan Takvim – i Vekayi 1831′de devletçe çıkarılır. Sonrasında 1841′ele çıkarılan yarıresmi nitelikteki Ceride-i Havadis’î görüyoruz. Bu gazetelerde kullanılan dil, yeni bir düzyazı dilinin oluşmasına kaynaklık etmiştir. Kendi çabalarıyla Fransızca öğrenen aydınlar, Batı edebiyatlarıyla ilişki kurdular ve bu edebiyatla­rın tanıtılmasında roman, şiir çevirileri ve adaptas­yonlar ( uyarlama ) ile katkıda bulundular. Bu dönemde Osmanlı elçilerinin tuttuğu “Sefaretname ” adlı günlükler, Batı kültürünü tanıt­mada, önemli katkılarda bulunmuştur. Şinasi’nin Fransız şiirinden yaptığı çeviriler Yu­suf Kamil Paşa’nın Fenelon’dan yaptığı “Telemak” çevirisi bu dönemdedir,