Shadow

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) nedir özelliği sebebi sonuçları alınan kararlar

Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)

nedir özelliği sebebi sonuçları alınan kararlar hangi kararlar nedir ne zaman niçin neden kim nasıl yapmıştır

SİVAS KONGRESİ (4-11 EYLÜL 1919)
Amasya Genelgesi’nde toplanması istenilen Sivas Kongresi yurdun her yerinden gelen delegelerin katılımıyla toplanmıştır. İtilaf devletlerinin Sivas’ı işgal etme tehdidi ve Elazığ Valisi Ali Galip’in kongreyi basma girişimi sonuç vermemiştir. Kongrede Mustafa Kemal’in başkanlığı, manda fikri ve Erzurum Kongresi kararları tartışılmıştır.

Alınan Kararlar :
– Erzurum Kongresi kararları kabul edilmiş, bazı konularda değişiklik yapılmıştır.

* “ Temsil Heyeti, Doğu Anadolu’yu temsil eder.” cümlesi “ Temsil Heyeti bütün vatanı temsil eder.” Şeklinde değiştirilmiştir.
*Bütün cemiyetler “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adı altında birleştirilmiştir.

– Manda ve himaye kesin olarak reddedilmiştir.
– İrade-i Milliye adıyla bir gazete çıkarılmalıdır.
– Mebusan Meclisi’nin açılması için yapılan çalışmalar hızlandırılacaktır.
– Yurdun bölünmesi düşünen, Ermeni ve Rum devleti kurmayı amaçlayan cemiyetlerin çalışmalarına izin verilemez.

Özellikleri :
– Toplanması ve aldığı kararlar yönüyle millidir.
– Mustafa Kemal’in güç ve otoritesi artmış milli bir lider olarak ortaya çıkmıştır.
– Kurtuluş Savaşı bütün vatana yayılmış, millete mal edilmiştir.
– Sivas Kongresi’nde Ali Fuat Paşa Batı Cephesi Komutanlığı’na getirilmiş, böylece Temsil Heyeti yürütme gücünü ilk kez kullanmıştır.

Sonuçları :
– Mustafa Kemal İstanbul ile haberleşmeme emrini vermiştir.
– Padişahtan Mebusan Meclisi’nin bir an önce toplanmasını ve Damat Ferit’in istifa etmesini istemiştir.
– Anadolu’daki gelişmeleri önleyemeyen Damat Ferit Paşa istifa etmiş ve yerine Ali Rıza Paşa kabinesi kurulmuştur.

Not : Temsil Heyeti’nin ilk siyasi başarısı Damat Ferit’in istifasıdır.

– Vatansever bir kişi olan Ali Rıza Paşa milli mücadelecilerle iyi geçinmeye çalışmış, gönderdiği temsilcilerle Amasya Görüşmeleri’ni yapmıştır.

Yorumunuz için teşekkürler