Sinopsis nedir

Senaryonun ilk aşaması olan sinopsis, diğer adıyla taslak öykü, bir senaryonun özetinin yapıldığı kısa metinlere verilen isimdir. Sinopsisin amacı senaryo hakkında ilgili kişilere bilgi vermektir.

Senaryonun temellerinin atıldığı yer olan sinopsis, hem senariste sağlam bir zemin hazırlar hem de senaryo yazımına geçtiğinde senaristin neyi nerede ve ne zaman yazacağını sistematik olarak bilmesini sağlar.

Sinopsis kelimesinin kökeni Yunanca’dan gelmektedir, sinopsis sözcüğü kökensel olarak bir bakışta okunabilen demektir.

Fransa’da bu sözcük olayın ve kişilerin 1-3 sayfalık bir özeti anlamında kullanılır. Bu özette diyaloglar yer almaz. Okuyucular için filmin kısa tanıtımı, senaryo yazarları için ise yol haritası olarak değerlendirilebilir.

SİNOPSİS NASIL YAZILIR
Sinopsisin uzunluğuna dair genel olarak 1-2 sayfa aralığı öngörülür, 2 sayfadan uzun olmaması tercih edilir. kısa hikâyesidir. Geniş zaman kipi kullanılır. Burada hikâyenin detaylarına girmeden senaryoya dair temel bilgiler verilir.

Sinopsis genel olarak iki paragraftan oluşur. Birinci paragrafta olayın geçeceği yer zaman ve karakterler işlenir. İkinci paragraf ise ele alınan sorunun ya da içeriğin zirveye oluşmasını ve sorunların çözümlenişini anlatacağınız yerdir.

Genelde sinopsis yazarken yapılan en büyük hata, etkileyiciliği artırdığı düşünüldüğü için süslü anlatımlar kullanmaktır. Fakat sinopsis süslü kelimelerle değil, konusuyla cezbetmelidir.

Yorumunuz için teşekkürler