Shadow

Şiir üzerine düşünceler, Şiir üzerine makaleler,

Şiir üzerine düşünceler,
Şiir üzerine makaleler,


Şiir hakkında yazılan..

Aslında sözün özüne şiir demek lazım… yani bilginin, felsefenin, sanatın, mananın ve duygunun özü.. Bu öz üzerinde kimler konuşmamış, kimler düşünmemiştir! herhalde şiir üzerine yazılan yazılar, yazılmış şiirler kadar çoktur. Okuyucular arasında elbette ki değerli şairler var.. şiiri ve şairi sevenler var.. şiire ehemmiyet verenler, gerçek şiiri arayanlar, bir çift mısraya gönül verenler var.. berceste bir söz işitince çarpılan var, mestolan var.. şiir aramayı kendine iş edinenler var.. bir kısmı okuyarak kulağıyla dinleyip diliyle tadarak şiiri bulmak için dolaşıyor sayfalar arasında geziniyor.. bir kısmı da şiir nedir; beynimizden mi, kalbimizden mi gelir; şiirin esrarı nerdedir, kullandığı dilin gücü nedir.. keramet dilde midir, gönülde midir, bunları merak eder; bunu çözmeye çalışır.
Bugün size şiiri aklınıza gelen veya gelmeyen her zaviyeden ve her cepheden merak eden, araştıran şiir meraklısı kalemlerin yazdığı kitaplardan bir demet sunacağım.. ta ki şiirin konusu, kadrosu, çeşitleri ve mahiyeti hakkında kimler neler söylemiş, ortaya bir küçük ipucu çıksın.. bu isimleri şu veya bu bakımdan bir sıralamaya tabi tutmadım.. elimize ve gözümüze geldiği gibi sayfaya naklettim: – şiir tahlilleri I-II; Mehmet Kaplan- karalama defteri; Nurullah Ataç- Türk şiir sanatı; Seyit Kemal Karaalioğlu- şiir ve edebiyat sohbetleri; Nihad Sami Banarlı- şiir san`atı; Yaşar Nabi- şiir üzerine düşünceler; Suut Kemal Yetkin- edebiyat yazıları; Sezai Karakoç- konuşmalar, konferanslar; Behçet Necatigil- şiir nasıl yazılır; Mayakovski- saf şiir yoktur; (Mayakovski, Eluard, Aragon, Brecht ve Neruda`nın fikirleri) – şiir okuma kılavuzu; İsmet Özel- şiirin ilkeleri; Salah Birsel- şiir üzerine düşünceler; Mallarme- şiir ve gerçeklik; Özdemir İnce- günümüzde şiirin konumu; (bir sempozyumda sunulan bildiriler) – söz san`atları; Sabahattin Eyüboğlu- şairin toprağı; İlhan Berk- şiir konuşması; Oktay Rifat- şiir san`atı; Boileau(Bovalo) – şiir ve ideoloji; Enis Batur- şiirin dili-anadil; Ataol Behramoğlu- marksizm ve şiir; George Thomson(Cevat Çapan) – poetika; İlhan Berk- şiirin dili, yapısı, işlevi; Ali Yüce- şiir yazıları; Fethi Naci- şiir vadilerinde; Turan Karataş- şiir henüz; Hilmi Yavuz- şiir ve hakikat; Beşir Fuad- Türk şiiri, modernist şiir; Hasan Bülent Kahraman Yukarıdaki kitapların her birisi, şiiri değişik açılardan, değişik hayat görüşlerinden bakarak açıklamaya çalışıyor.. bu satırların yazarı olarak bu görüş ve yorumların hepsine katılmamız mümkün değil.. bir çoğunu fikrimize ve gerçeğe uygun bulmuyoruz.. fakat şurası da bir hakikattir ki şiiri anlamak isteyen; her bakışı, her yorumu dikkate almaya mecburdur.
Osman AKKUŞAK

Yorumunuz için teşekkürler