Shadow

ŞEYH SAİD İSYANI 13 ŞUBAT 1925 nedir sonuçları hakkında bilgi

ŞEYH SAİD İSYAN13 ŞUBAT 1925  nedir sonuçları hakkında bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

ŞEYH SAİD İSYAN13 ŞUBAT 1925

SEBEPLERİ

  • Şeyh Said’in yeni rejime karşı olması
  • İngilizlerin kışkırtmaları
  • Terakkiperver Cumhuriyet Partisi’nin kurulması

       Diyarbakır’da başlayan isyan çok geniş bir alana yayıldı.

      İsyanı bastıramayan Fethi (Okyar) Bey hükümeti istifa etti, yeni hükümeti İsmet Paşa kurdu.

       Alınan tedbirlerle Şeyh Said isyanı bastırıldı.

SONUÇLARI

       Takrîr-i Sükun Kanunu çıkarıldı. (4 Mart 1925)

–          Bu kanunla basına sınırlama getirildi.

–          Hükümetin eleştirilmesi yasaklandı.

–          Bu kanun 1929′a kadar yürürlükte kaldı.

       İsyan bölgelerine İstiklal mahkemeleri gönderildi.

       Yeni rejime yönelik ilk isyandır.

       Terakkiperver Cumhuriyet Partisi kapatıldı.

       İlk demokrasi denemesi başarısızlıkla sonuçlandı.

       İngiltere Musul konusunda önemli bir avantaj elde etti.

Yorumunuz için teşekkürler