Shadow

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) nedir özellikleri sebebi sonucu önemi

SEVR BARIŞ ANTLAŞMASI (10 Ağustos 1920) nedir özellikleri sebebi sonucu önemi ne zaman yapıldı kimlerle yapıldı alınan kararlar nedir


Diğer mağlup devletlerle yapılan barış antlaşmalarının şartları Paris Konferansı’nda belirlendiği halde Sevr’in şartları San Remo görüşmelerinde ortaya konmuştur. Bu gecikmenin sebebi :

– Osmanlı’yı paylaşma konusunda anlaşmaya varamamaları
– Geçen süre içerisinde daha fazla toprak işgal etmek istemeleri
– Bir ateşkes antlaşması olan Mondros’un bir barış antlaşması gibi hükümler taşıması

Sevr’deki görüşmelerde şartları çok ağır bulan Tevfik Paşa antlaşmayı imzalamayınca İngilizler’in desteklediği Yunanlılar bir taraftan Edirne’yi diğer taraftan Balıkesir ve Bursa’yı işgal etmişlerdir. Bu gelişmeler üzerine saltanat şurası toplanmış ve Sevr’in imzalanmasına karar verilmiştir.

Kararlar :

– Osmanlı Devleti İstanbul ve Orta Anadolu’da küçük bir bölgeyle sınırlandırılacak
– Boğazlar Türkler’in dahil olmadığı bir komisyon tarafından idare edilecek
– Kapitülasyonlar en geniş şekli ile bütün devletlere tanınacak
– Azınlıklar vergi vermeyecek, askerlik yapmayacak
– Yunanlılar’a İzmir dahil Batı Anadolu ve Midye – Büyük Çekmece hattının batısında kalan bütün Doğu Trakya bırakılacak.
– İngilizler’e, Musul, Kerkük, Irak, Filistin ve Arabistan bırakılacak

– Fransızlar’a, Adana, Malatya, Sivas çevresi ve Suriye bırakılacak
– İtalyanlar’a, Antalya, Konya ve Güneybatı Anadolu’nun içlerine kadar olan bölgeler bırakılacak
– Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak (Ermenistan, Kürdistan)
– 50000 kişi haricinde asker bulundurulmayacak, ağır silahlar edinilmeyecektir.

Not-1 : Antlaşmanın geçerli olabilmesi için meclis tarafından onaylanması gerekmiş, Mebusan Meclisi kapatıldığı için bu da mümkün olmamıştır. Bu yüzden Sevr Hukuki geçerliliği olmayan ölü doğmuş bir antlaşma olarak kalmıştır.

Not-2 : TBMM antlaşmayı onaylamamış onaylayanları da vatan haini ilan etmiştir.

Not-3 : Kurtuluş Savaşı sonrasında Sevr yerine Lozan Barışı imzalanmıştır

Yorumunuz için teşekkürler