Sami Paşazade Sezai kimdir kısa hayatı eserleri biyografisi

1860 yılında İstanbul’da doğmuştur. Özel öğrenim gör­dü. Eğitiminin ardından bir süre devlet dairelerinde çalıştı. Ülkedeki siyasi atmosferden kaçıp bir süre Avrupa’da yaşadı. 1908 II. Meşrutiyet İhtilali’nden sonra Madrid büyük elçiliği­ne tayin edildi. Cumhuriyetin ilanından sonra kendisine dev­let tarafından özel bir maaş bağlandı. Son yıllarını dinlen­mekle geçiren Sami Paşazade Sezai, 1936′da İstanbul’da öl­dü. Edebiyat alanında az eser veren yazar, özellikle Türk ro­manında gerçekçilik akımının ilk örneği olan Sergüzeşt ro­manıyla dikkat çekmiştir. Ardından 1892′de küçük hikayele­rini Küçük Şeyler adıyla yayınladı. Sezai Bey’in bu İki eseri­nin dışında Şir adlı bir oyunu ve sohbet, anı ve gezi yazıların­dan oluşan Rumûzu’l – Edeb adlı bir kitabı daha vardır

Yorumunuz için teşekkürler