Shadow

SALTANATIN KALDIRILMASI 1 KASIM 1922 nedir sonuçları hakkında bilgi

SALTANATIN KALDIRILMAS1 KASIM 1922 nedir sonuçları hakkında bilgi

 hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

SALTANATIN KALDIRILMAS1 KASIM 1922

  • İtilaf devletleri barış konferansına TBMM ile birlikte İstanbul Hükümeti’ni de çağırdılar.
  • Amaçları Türk heyetleri arasında ikilik çıkarmaktı.
  • TBMM hem bu ikiliği kaldırmak hem de milli egemenliği tam olarak gerçekleştirmek için Saltanatın kaldırılmasına karar verdi.

Sonuçları

       Altı yüz yıldan beri devam eden Osmanlı hanedanı sona erdi.

       Tevfik Paşa Hükümeti istifa etti.

       Son Osmanlı hükümdarı Sultan Vahdettin İstanbul’dan ayrıldı.

       Laikliğin gerçekleştirilmesi için ilk önemli adım atıldı.

      İtilaf devletlerinin çıkarmak istedikleri ikilik önlendi.

       Milli egemenliğin gerçekleşmesi için önemli bir aşama kayde­dildi.

       Osmanlı hanedanından şehzade Abdülmecit Efendi TBMM tarafından Halifeliğe seçildi.

       Şartlar uygun olmadığı için halifelik kaldırılmamıştır.

Yorumunuz için teşekkürler