Shadow

 Sadi Çalık Kimdir hakkında yaşamı eserleri

1917’de Girit’te Kandiye’de doğdu. 1979’da İstanbul’da öldü. Türk Heykeltraş

1923’te ailesi İzmir’e göç edince, ilkokul ve liseyi İzmir’de okudu. İzmir Erkek Lisesi’ndeki resim öğretmeni Abidin Elderoğlu’ndan etkilendi. Güzel Sanatlar Akademisi’ne girdi ve Belling’in öğrencisi oldu.  

1949’da bu okulu bitirince, kendi olanaklarıyla Paris’e gitti ve kısa sürede yurda geri dönerek serbest çalışmaya başladı. 1957’de, Amerikan Haberler Merkezi’ndeki sergiye, “Minimunizm” diye adlandırıldığı bir anlayışın ürünü olan ilginç bir heykelle katıldı.

Bu anlayış yeterli ilgiyi görmemekle birlikte, daha sonra Amerika’da “Minimal Sanat” adıyla anılan benzer bir anlayış ortaya çıkmıştır (1967). 1959’da, başarılı heykel çalışmalarından ötürü G.S. Akademisi Heykel Bölümü Kurulu, kendisine atölye öğretmenliği verdi.

Daha sonra asistan, doçent ve profesör oldu. Ölümüne kadar öğretim üyeliğinin yanı sıra, serbest çalışmalarını da sürdürdü.

Yorumunuz için teşekkürler