Shadow

Prut Antlaşması Kimler Arasında Oldu Ve Önemi Nedir?Kısaca

Prut Antlaşması 

Osmanlı İmparatorluğu ile Rusya arasında Prut Savaşı’ndan sonra 1711’de imzalanan antlaşma.
Reisülküttap Ömer Efendi ile Rusya başbakanı Pyotr Şapirov arasında 22 temmuz 1711’de imzalanan Prut Antlaşmasına göre, Rusya Kırım kıyısındaki Azak kalesini geri vererek, Karlofça Antlaşmasına ( 1699) aykırı olarak yaptığı kaleleri yıkacak, İsveç kralı XII Karl ‘in ülkesine dönmesine engel olmayacak, İstanbul’da elçi bulundurmayacak, Polonya’daki kuvvetlerini geri çekerek, Kırım Hanlığı ile Lehistan’a bağlı Kazaklara karışmayacaktı. Ordusu bütünüyle yok edilmekten kurtulan Rusya için son derece elverişli bu antlaşmanın koşullarına, Çar I.Petro’nu kuşatmadan kurtulunca uymaması üstüne, Prut Antlaşması Kâğıt üstünde kaldı ve imzalanmasından sorumlu tutulan Baltacı Mehmet Paşa sadrazamlıktan alınarak (1711), Reidülküttap Ömer Efendi’nin boynu vuruldu.

Yorumunuz için teşekkürler