Shadow

Polis haftası nedir ne zaman neden kutlanır

polis haftası tarihi ne zaman, polis haftası ne zaman kutlanır
Polisler haftası ne zaman

10 NİSAN POLİS TEŞKİLATI’NIN KURULUŞ GÜNÜDÜR

İLK POLİS TEŞKİLATININ KURULUŞU 10 Nisan 1845 yılı ve tarihi Türk Emniyet Teşkilatı açısından 
önemli bir noktadır. Çünkü bu tarihe kadar zabıta olarak nitelenen teşkilat, 10 Nisan 1845 den itibaren 
polis adı altında hayata geçmiş ve Emniyet Teşkilatının kuruluş günü olarak kabul edilmiştir.

Genel olarak polis, bir ülkenin sükûn, güvenlik ve düzenini sağlamak ve korumakla görevlidir. Bunu 
yerine getirirken önceden belirlenmiş müeyyidelere uymakla yükümlü ve hükümet tarafından alınan ve 
yerine getirilmesi istenen kararların icrasını sağlamakla görevlidir..

Yorumunuz için teşekkürler