Shadow

Peyzaj nedir, içine hangi konuları alır?

Peyzaj nedir, içine hangi konuları alır? 

 

Peyzaj, insanlar tarafından algılandığı şekliyle, karakteri doğal ve/veya insani unsurların eyleminin ve etkileşiminin sonucu olan bir alan anlamına gelir.
Peyzaj önemlidir ama manzara gibi değil çünkü tarih ile günümüz, kültür ile doğa arasında bağlantı kurar. Çeşitli değerlere sahiptir ama hepsi somut değil(yer duygusu…gibi); ve insanlar ana maddesidir- peyzajı oluşturan ve değer veren onlardır.
Peyzaj belirli bir yerden bakıldığında görüş açısına giren tüm topoğrafik, doğal ve kültürel verileri içerir.Bir alanın tüm görünür özelliklerini içerir.
Peyzaj hayatlarımız için ortam sağlar. Peyzajlar ihtiyaçlarımızı yanı sıra doğa gereksinimlerimizi sağlar. Örnek vermek gerekirse yaban hayatı, vahşi yaşam…vb. faaliyetlerimiz fonksiyonu ve görünümü şekillendirebilir ve etkileyebilir.Bu aktiviteler şunlardır:
Rekreasyon ve sağlık,
Yaban hayatı ve biyolojik çeşitlilik(biyoçeşitlilik),
Eğitim ve deneyim,
Tarım, ormancılık ve gıda,
Doğal kaynaklar,
Ulaşım ve altyapı,
Yerleşim,
Yerel açıklık,
Tarih.
Peyzajlar dinamiktir. Peyzaj karakteri son yıllarda oluşan süreçlerle değişmektedir.Peyzajın değişimine etki yapan farklı kuvvetler vardır. Bunlar:
Tarım ve orman,
Doğal kaynaklar,
Turizm,
Çevre yönetimi,
İklim değişikliği,
Yerleşim, gelişim ve kalkınma,
Rekreasyon,
Enerji. 
(wikipedia.org)

Yorumunuz için teşekkürler