Shadow

Pasaport Almak İçin Gerekli belgeler

Pasaport Almak İçin Gerekli belgeler

 

 

Yeşil (Hususi) Pasaport için Gerekli belgeler

a) Çalışanlar için, çalıştıkları kurumun yetkili amiri tarafından onaylanmış matbu talep formu (emekli olan veya çekilme sebebiyle kurumlarıyla ilişiği kesilen hak sahipleri pasaport başvuru formlarını bulundukları ilin pasaport şube müdürlüklerinden temin edebilirler)

b) Emekli olma veya görevden çekilmek (istifa) suretiyle görevlerinden ayrılmış olanların emekli olduğu veya ayrıldığı tarihteki unvan ve kadro derecesini gösteren, kurumlarından alacakları mühürlü belge

c) 01.08.1997 tarihine kadar İçişleri Bakanlığı tarafından, bu tarihten sonra İl Emniyet Müdürlükleri tarafından “Emekli” sıfatıyla kendisine, eşine veya çocuklarına düzenlenmiş hususi pasaportlarının değiştirilmesi talebinde bulunanların emekli cüzdanlarının aslı ve fotokopisi

– Nüfus cüzdanının aslı (TC Kimlik numaralı)

– Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet biyometrik vesikalı fotoğraf (yurt dışı başvurular için 1 adet yeterlidir)

– Varsa daha önceden alınmış pasaportlar

– Pasaport cüzdan bedelinin yatırıldığına dair dekont (yurt dışında, başvurulan konsolosluğa yatırılmaktadır)

 

Hizmet Pasaportu için gerekli belgeler

1. Talep edenin mensubu bulunduğu kurumdan onaylanmış hizmet pasaportu talep formu (Bu form her kurumda vardır.Hizmet pasaportu formunu imzalamaya yetkili kişi, yurt dışı görev onayına istinaden hizmet damgalı pasaport istek formunu mühürler ve imzalar)

2. Görevlendirme onayı

3. 3 adet (4,5 X 6 ebadında) fotoğraf (temditler için 2 adet),

4. Nüfus cüzdanı

5. Reşit olmayan çocuklar ve mahcurlular (Kendini temsil etme yetisine sahip olmayan) için her pasaport işleminde noterden muvafakatname alınacaktır. Anne – babaları tarafından çocuklarıyla beraber yapacakları pasaport müracaatlarında, çocuk kendi başına pasaport alacaksa anne- baba ikisi de, anne babadan birinin pasaportuna işlenecekse diğer tarafın vereceği noterden tasdikli muvafakat name ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

6. Maliye bakanlığının her yıl belirlediği Pasaport Cüzdan Bedeli (2012 yılı için 62,50 TL) alınacaktır.

7. Daha önce her hangi bir pasaport alınmışsa getirilmesi gerekmektedir.

8. Eşinin hakkından dolayı veya anne / babanın hakkından dolayı hizmet damgalı pasaport almak için müracaatta bulunan şahıslar için, şayet hak sahibi yurt dışında bulunuyor ise; Pasaport talep formunda bulunan “Hak Sahibinin İmzası” bölümünün, eşi tarafından veya üçüncü şahıslar tarafından imzalanabilmesi için hak sahibinin resmi (Yabancı ülke noterlerinden alınacak vekaletin aslı ve tercümesi) makamdan tasdikli vekaletnamesinin talep formuna eklenmesi gerekmektedir.

 

Umuma Mahsus(Lacivert) Pasaport

a- Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi,

b- Yeni alacaklar için 4, var olan pasaportunu geçerli bir nedenden dolayı ( vize reddi alınması, sınır dışı kaşesi vurulması, eşkal değişikliği, medeni hal değişikliği vb ) değiştirilmek zorunda olanlar için 3 fotoğraf, pasaportunu uzatmak (temdit ) isteyenler 3 adet fotoğraf,

c- İstenen süreye göre maliye veznelerine yatırılacak para karşılığı alınan harç makbuzu,

d- Pasaport bürolarından alınacak form doldurularak yeni alacaklar, pasaportunun süresini uzatacak veya değiştirecek olanlar ilk üç maddede belirtilen evraklarla ilçelerinin ( İstanbul’da yaşamayanlar için pasaport işlemi yaptıracakları esnada konakladıkları ilçe ) pasaport bürolarına müracaat edeceklerdir.

Yorumunuz için teşekkürler