Eylül 27, 2021

Oraj nedir

Gök gürültülü fırtına olarak bilinen oraj, çoğunlukla şimşek ve gök gürültüsü ile yağmur veya dolu eşliğinde görülen bir hava olayıdır.

Orajlar atmosfer içinde gerçekleşen önemli hadiselerden biridir.

Oraj, Cumulonimbus ve iyi gelişmiş cumulus bulutlarının yarattığı, gök gürültüsü, şimşek, hamleli yer rüzgarı, türbülans, kuvvetli yağmur sağanağı, dolu, buzlanma, orta veya kuvvetli dikey hareket ile karakterize edilen nispeten kısa süreli lokal fırtınadır.

Atmosfer içindeki kararsızlığın önemli bir sonucu olan orajlar ile birlikte görülen meteorolojik hadiseler, şiddetli yağışlar ve yıldırımlar sonuçları itibariyle doğal süreçlerle birlikte insan hayatı üzerinde de etkili olmaktadırlar.

Orajların yeryüzünde dağılışları incelendiğinde en fazla ekvatoral bölgede gözlendiği görülmektedir.

ORAJ TÜRLERİ
Orajların dört türü vardır. Bunlar, tek hücre fırtınaları, çok hücre fırtınaları, çok hücre hat fırtınaları ve süper hücrelerdir.

Tek hücre fırtınaları tipik olarak 20-30 dakika içinde gelişir ve sonlanırlar.

Çok hücreli orajlarda, birden fazla hücre bir grup gibi hareket eder, her bir hücre orajın farklı bir evresindedir. Bu hücreler, orta büyüklükte dolu, fırtına kabarması ve zayıf tornadolar üretebilecek kapasitededir.

Çok hücreli hat fırtınaları, bir hat boyunca gelişir ve bu hat boyunca hamle cephesi etkili olur. Bu hat, fırtına hattı olarak da bilinir. Bu fırtınalar, orta büyüklükte dolu, nadiren fırtına kabarması ve zayıf tornadolar oluşturabilirler.

Süper hücre fırtınaları, oraj ile birlikte dönen bir yukarı akış ile tanımlanırlar. Bu fırtınalardaki güçlü bir aşağı hava akışı büyük dolu taneleri oluşturabilirken, nadiren fırtına kabarması ve zayıf şiddette tornadolar oluşturabilir.