Shadow

Omurgalı Hayvanların Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

Omurgalı Hayvanların Genel Özellikleri Hakkında Bilgi

 

Omurgalı hayvanların ( Kuşlar / Balıklar / Kurbağalar ) genel özellikleri nedir / nasıldır?

 

OMURGALI HAYVANLAR
 
A. BALIKLAR 
Suda yaşarlar. Vücutları yüzmeye uygun olup, düzgün dizilmiş pullarla kaplıdır. Solungaç solunumu yaparlar. ağızdan alınan su solungaçlara gider. Solungaçlardan geçerken su içindeki erimiş oksijen solungaçlar tarafından alınır ve kana verilir.
 
Sudaki hayvancıklarla ve bitkilerle beslenirler. Hareketlerini yüzgeçleri ile yaparlar. Yüzgeçler göğüs, anüs, karın ve kuyrukta bulunur. Kış uykusuna yatmazlar (sazan hariç). Kalpleri iki odacıklıdır.
 
Eşeyli çoğalırlar. Dış döllenme görülür. Dişi balık yu-murtasını suya bırakır. Sperm yumurtayı suda döller. Buna dış döllenme denir.İskeletleri kıkırdak yada kemikten yapılmıştır.
Köpek balığı —>Kıkırdaklı balık
Hamsi, Palamut —> Kemikli balık
Alabalık, Sazan, kırlangıç balığı tatlı suda, uskumru, •gevrek, kırlangıç, istavrit, hamsi, mezgit, palamut, ser-salya, som balığı. . . vb. tuzlu suda yaşayan balıklardır.
Yuzgec: Hareketi saglar.
Solungaç: Gaz-alışverişini sağlar
Yanal çizgi: Yön ve derinlik belirlemeyi sağlar.
Kuyruk: Dengeyi sağlar
Derinliği içte bulunan hava kesesi belirler.
 
B. KURBAGALAR
Karada ve suda yaşarlar. Genelde Derilerinde mukus bezleri bulunduğu için deri daima nemli ve kaygandır. Larvaları solungaç, erginleri ise akciğer solunumu yaparlar. Kalpleri üç gözlüdür. Vücut ısıları mevsime göre değişir. Akciğerleri basit bir kese şeklindedir. Kış uykusuna yatarlar. Ön üyeler kısa, arka üyeler uzundur. Bu durum yüzmeyi ve sıçramayı kolaylaştırır Dişleri yoktur. Dili alt çeneye önden bağlıdır. Arka ucu serbest, çatallı ve ya-pışkandır.
 
Çoğalmaları: Eşeyli üreme gerçekleştirirler. Dış döl-lenme vardır. Dişi kurbağa, yumurtalarını durgun su-lardaki ot ve sazların üzerine bırakır. Sperm burada yumurtayı döller. Yumurtadan çıkan yavruya kepçe balığı ya da iribaş denir.
Yumurtadan çıkan yavru ergin kurbağaya benzemez. Büyük bir başı, uzun kuyruğu vardır. Üyeleri yoktur.
Yavrular deri ve solungaç solunumu yapadar. Yavru büyüdükçe solungaçlar kaybolurken yerini aynı işlevi gerçekleştiren akciğerler alır.
İribaş büyüdükçe önce arka bacaklar, sonra da ön bacaklar çıkar. Kuyruk küçülür, kaybolur. Kurbağanın gecirdigi bu gelsime ve degisime baskalasım denir.
 
KUSLAR 
Vücutlarını belirli bir sıcak lıkta değiştirrneden sabit tuttukları için sıcak kanlı olarak adlandırılırlar. Vücutları tüylerle kaplıdır. Tüyler sıcaklık ve su kaybını engeller. Ayrıca uçmayı sağlar. Kemiklerinin içinin hava dolu olması ve uçma keselerinin bulun ması uçmayı kolaylaştırır. Kalpleri dört odacıklıdır.
 
Akciğer solunumunu yaparlar. Yumurta ile çoğalırlar. Kuşların tamamı dişsizdir. Ön üyeleri kanat olarak görev yapar ve uçmalarını sağlar. Göz kapakları hare-ketlidir. Çok fazla sayıda tür içeren kuşlarda gaga, ayaklar, kanatlar ve kuyruk gibi birçok özel gelişmiş yapılar bulunur.
Beslenmelerine, yaşadıkları yer ve insanların fayda-lanmalarına göre çeşitli gruplara ayrılırlar.
1. Etçil kuşlar (Yırtıcı kuşlar): Kartal, doğan, şahin, akbaba, baykuş gibi etle beslenen kuşlara etçil kuş-lar denir. Bu kuşların gagaları kıvrık ve sivridir.
2. Tırmanıcı kuşlar: Parmakları ince ve uzun olduğu için ince dallara ve ağaç kabuğuna çok rahat tutunan kuşlardır. Papağan, guguk kuşu, yalı çapkını, ağaç kakan gibi.
3. Evcilleşmiş kuşlar: Tavuk, ördek, kaz, hindi, kek-lik, tavus kuşu gibi insanlar tarafından evcilleştirilen kuşlardır. Bu kuşların uçma kabiliyetleri körelmiştir. Diğer kuşlara göre iyi koşucudurlar. Et, yumurta, tüy ve gübrelerinden yararlanılır.
4. Su kuslari : martı, pelikan, karabatak, albatros glbl üesıniennı su-daki canlılardan sağlayan kuşlardır. Bunların ayak parmakları arasında perde vardır. Bu perdeler kuşun yüzmesini kolaylaştırır. Perde ayaklı kuşların gagası yassı ve geniştir.
5. Koşucu kuşlar: Deve kuşları gibi kanatları küçük, vücutları iri kuşlardır. Bacakları fazla gelişmiş olduğu için çok iyi koşarlar. Ancak uçamazlar.
6. Uzun bacaklılar: Su kenarlarında yaşayan leylek, fHamingo, balıkçıl, kız kuşunun bacakları uzundıır. Ayakları yanm perdelidir. Gagaları da çok uzundur.
7. Ötücü kuşlar: Seslerinin güzellıği ile tanınan bulbül, kanarya, saka, serçe, karatavuk gibi kuşlara denir.
Bal özü emen kuşlar: Gagalan ince ve uzundur. Örn: Kolibri

 

Yorumunuz için teşekkürler