Shadow

Öykü (Hikaye) Türü nedir örnekler

Öykü (Hikâye)

Yaşanmış veya tasarlanmış bir olayı, bir durumu; yer, kişi ve zaman belirterek anlatan kısa yazılara denir. Yazılışları bakımından ikiye ayrılır:

1. Olay hikâyesi

2. Durum hikâyesi

Temeİ özellikleri:

□ Romandan kısadır.

□ Dar bir zamanı kapsar.

□ Kişiler, romana göre daha azdır.

□ Anlatılan olay tektir ve sınırlıdır.

□ Olaylar “serim, düğüm, çözüm” plânı içinde ele alınır.

□ Olayı sürükleyen belirli bir kişi (hikâyenin kahramanı) vardır.

Yorumunuz için teşekkürler