Shadow

ÖĞRETMEN SORUNLARI

ÖĞRETMEN SORUNLARI

Günümüz öğretmeninin değişen çalışma koşulları göz önünde bulundurularak sorunlarını şu maddeler altında toplayabiliriz.


İnsan kişiliğinin ve toplumum gelişmesinde çok önemli bir işlevi olan öğretmenlik mesleği sık sık değişen politikaların etkisinde kalması. 


Kaliteli öğretmenlerin yetiştirilmemesi. 


Formasyonsuz kişilerin öğretmen olarak atanması. 


Mesleğinde deneyimli binlerce öğretmenin yanlış politikalar yüzünden emekli olması. 


Atamalarda siyasi tercihlerin belirleyici olması. 


İl içi tayinlerde “puan, sıra sistemine” uyulmaması, torpil bulanların sıra beklemeden şehir merkezine gelmeleri. 


Eğitimde yeni teknoloji kullanımlarının öğretmenlere seminerlerle tanıtılmaması. 


Okulların araç-gereç yönünden zenginleştirilmemesi. Sınıf mevcutlarının 30 kişiden fazla olması. 


Öğretmenlerin bulundukları yerde askerlik yapma hizmetinin kaldırılması. 


Ek iş yapma ayıbına son verilmemesi. Ücretlerin her ay belirlenen 4 kişilik bir ailenin geçim standartlarının altında olması. 


Zorunlu tasarruf ve nemaların ödenmemesi. 


Verilen ders ücretlerinin gidiş-dönüş masraflarının bile altında olması. 


Eğitim tazminatının azlığı. 


Her yıl dönem başında verilen eğitim ödeneğinin kat sayıya bağlı olması. 


Kira yardımının yeterli ve günün koşullarına uygun olmaması. 


Cezalandırılmış bulunan ve mahkumiyetleri yargı kararı ile kaldırılmış olan öğretmenlerin mesleğe dönememeleri 


Çocuk yardımlarının enflasyon değerlerinin altında olması. 


İşyerlerinde sendikal etkinlikleri engelleyen idari baskılar. 


Öğretmenlerin lojman ihtiyaçlarının karşılanmaması 


Yardımların (doğum, ölüm ve evlilik) az olması 


Rapor ve izinli hallerde ücretlerden kesinti yapılması. 


Ek ders, yolluk, sağlık vb. ödeneklerin zamanında ödenmemesi. 


Öğretmenlerin genel sağlık taramasından geçirilmemesi. 


Grev ve toplu sözleşme hakkının olmaması 


Demokratik sendikal haklarını kullananların cezalandırılması. 


Yöneticiliğe girişte ilke olarak sınav, ek öğrenim, deneyim, başarı, adaylık dönemi ve staj gibi niteliklerin aranmaması

Yorumunuz için teşekkürler