Shadow

Nesne, belirtili nesne, belirtisiz nesne, örnek cümleler

NESNE (DÜZ TÜMLEÇ)

Cümlede öznenin yaptığı eylemden etkilenen varlıkları belirten sözcüklere nesne denir.

Aşağıdaki cümlelerde nesne olan sözcükleri bulalım.

Marketten ekmek aldım.

Nasrettin Hoca’yı herkes tanır.

Yaşlı adam önce pencereyi açtı.

Ablam örtüyü kaldırdı, masaya tabak koydu.

Cümledeki nesnelerin yalın halde ya da “-i” halinde olduğunu gördük. Buna göre nesneler ikiye ayrılır:

a. Belirtili Nesne: “-i” halinde otan “neyi, kimi” sorularına yanıt veren nesnedir.

Televizyonlar, bu olayı günlerce gündeme getirdi.

İzleyiciler, sanatçıyı uzun uzun alkışladılar.

b. Belirtisiz Nesne: Yalın halde olan, “ne” sorusuna yanıt veren nesnedir.

Yazar, bu eserinden ödü! bekliyor.

Kendime güzel bir kahvaltı hazırladım.

Yorumunuz için teşekkürler