Shadow

Nedim-i Kadim kimdir hakkında bilgi

Nedim-i Kadim (?-1670) Dîvan şâiri, İstanbul’da doğdu. Medrese eğitimi gördü ve müderrislik yaptı. İstanbul’da öldü.
Lâle Devri şâiri Nedim‘in takdirini kazanmış bir şâirdir. Bazı gazellerinde şuhça söyleyişi ile meşhur adaşı kadar ba­şarılı olmuştur. Dîvân’ı Halil Nihat Boztepe tarafından Nedim Divânı’na ek olarak bastırıldı (1922).

Yorumunuz için teşekkürler