Shadow

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI hakkında kısa bilgi nedir

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI hakkında kısa bilgi nedir sonuçları hakkında bilgi hakkında bilgi açıklama yazı nedir ne zaman nasıl nedeni nasıl neden niçin sebebi sonuçları alınan kararlar nedir nelerdir hangileridirders notları özeti  ödev yardım.

 

MUSTAFA KEMAL’İN SAMSUN’A ÇIKIŞI (19 Mayıs 1919)

+ Mustafa Kemal 16 Mayıs 1919 günü çıkartılan bir fermanla Samsun’a hareket eder.

+ 9. Ordu Müfettişi olarak gönderilen Mustafa Kemal’in yapma­sı istenilen işler.

ü        Doğu Karadeniz’de asayişi ve güvenliği sağlamak

ü        Mondros Ateşkes Antlaşmasının hükümlerinin uygulanmasını sağlamak

ü        Halkın elinde bulunan silah ve cephanelerin toplanması

ü        Halka silah satan kişileri ve kurumları belirlemek, bu faaliyet­leri yasaklamak ve bu kuruluşları ortadan kaldırmak.

+ Samsun’a 19 Mayıs 1919′da çıkan Mustafa Kemal görevi ge­reği burada bir durum değerlendirmesi yaptıktan sonra bir ra­por hazırlayarak telgrafla İstanbul’a iletir. Bu raporda;

ü        Bölgedeki karışıklıkların sebebi Rumlardır. Eğer Rumlar siya­si emellerinden vazgeçerlerse bölgede huzur ve asayiş kendiliğinden sağlanır.

ü        Türklüğün yabancı mandası ve kontrolüne tahammülü yoktur.

ü        İzmir’in Yunanlılar tarafından işgali haksızdır, işgal geçicidir.

ü        Türk Milleti milli hakimiyet ve Milli bağımsızlık arzusundadır. Mustafa Kemal 25 Mayıs 1919′da Havza’ya geçerek burada

28 Mayıs 1919′da bir bildiri yayınlamıştır.

Yorumunuz için teşekkürler