Shadow

Ms-Dos Komutları 3

Ms-Dos Komutları 3
 

SMARTDRV (HIZLI DİSK) 
Smartdrv komutu harddiskten okuma ve yazma hızını artırmak için Windows?95 den önce kullanılan bir programdır. Windows-95 bu programa ihitiyaç duymadan aynı işi yapar. 
Bu tip programlara cache (ön bellek) programları denir. Bir program harddiskten bilgi okumak istediğinde smartdrv bu bilgiyi okur ve programın bundan sonrakileri de okuyacağını farz ederek bir miktar fazladan bilgiyi de okuyarak belleğe alır. Program bu bilgileri de istediğinde harddiske tekrar gitmeden bellekten alır. Yazarken de böyledir. Program direk harddiske yazmaz. Bunun yerine smartdrv?in ayırdığı bellek bölgesine yazar. Smartdrv bu bilgileri uygun bir zamanda harddiske yazar. Bu işlemler harddisk erişimini minimuma indirgediği için programların çalışma hızlarını önemli ölçüde arttırır. Ancak bellekte de oldukça büyük bir yer işgal eder. 
DOS programlarınızı DOS modunda çalıştıracaksanız SMARTDRV yazarak ön belleği aktif hale getirebilirsiniz. Smartdrv toplam bellek miktarına bakarak uygun büyüklükte bir ara bellek oluşturur. 
Smartdrv harddisk için hem okuma hemde yazma işlemlerinde ara belleği kullanır. Disket ve CD-ROM larda ise sadece okuma için önbellek kullanılır. 

EMM386( GENİŞLETILMİŞ BELLEK YÖNETİCİSİ) 
Üst belleğin daha iyi kullanilmasini saglar ve EMS bellek oluşturmak için de kullanılır. Config.sys dosyasında Device satırı ile Himem.sys ?den sonra kullanılır. 
Device=c:windowsHimem.sys 
Device=cwindowsemm386.exe 
şeklinde kulanılır. 
Bazı programlar özellikle de oyunlar EMS bellek ile çalışırlar. Emm386 ?yi aşağıdaki gibi kullanarak EMS bellek oluşturabilirsiniz. 
Device=cwindowsemm386.exe RAM 
EMS bellek miktarını da belirlemek istiyorsanız Ram parametresinden sonra bellek miktarını Kb cinsinden yazabilirsiniz. Örneğin 512 Kb EMS bellek oluşturmak için 
Device=cwindowsemm386.exe RAM 512 yazılabilir. 

MSCDEX(DOSYA YÖNETİCİSİ) 
DOS altında CD-ROM sürücünüzü kullanabilmek için Cd-romunuzun sürücü programını Config.sys dosyasında Device satırı ile yükledikten sonra Mscdex programını da Autoexec.bat programından aktif hale getirerek Cd-rom sürücünüzü kullanabilirsiniz. 
Örneğin Cd-rom sürücünüzün dosyası CDDRV.SYS olsun. Bunu Config.sys dosyasında aşağıdaki gibi yazdıktan sonra 
Device=c:cddrv.sys /d:hasan 
Autuexec.bat dosyasında da 
C:windowscommandmscdex /d:hasan 
şeklinde kullanmanız gerekir. 

AUTOEXEC.BAT VE CONFIG.SYS 
Bu dosyalar sistem açılırken kullanılan özel dosyalardır. Ve sistemin açıldığı sürücüde ve ana dizinde bulunmaları gerekir. Bunlarda config.sys bilgisayarla ilgili bazı ayarlamaların ve programların bulunacağı dosyadır. Config.sys dosyasındaki ayarlamalar bilgisayar açıldıktan sonra değiştirlemezler, bu ayarlar sadece bu dosyada yapılabilirler. 
Autoexec.bat dosyası ise bilgisayar açılırken çalıştırılacak bazı programlar ve ayarlar için kullanılır. Bu programlar ve ayarlar bilgisayar açıldıktan sonra da yapılabilirler. Her sefer aynı şeyleri yapmak yerine bu ayarlar autoexec.bat dosyasına yazılarak işler otomatikleştirilir. 
Config.sys 
Bu dosyada bulunabilecek bazı ayarlar ve yüklenebilecek bazı programlar aşağıda gösterilmiştir. Bu dosyayi bilgisayarın açıldığı diskin ana dizininde bulabilirsiniz. 
Edit config.sys yazarak bu dosyayı düzenleyebilirsiniz. 
Device 
Belleğe aygıt sürücülerini yüklemek için kullanılır. Devicehigh 
Aygıt sürücülerini üst belleğe yüklemek için kullanılır. 
Device=c:windowshimem.sys 
Himem.sys bir uzatılmış bellek yöneticisidir. Uzatılmış belleği kullanan programların çoğu (Windows dahil) bu sürücüye ihtiyaç duyar. 
Device=c:windowshimem.sys /TESTMEM: OFF 
Şeklinde kullanarak bellek testini yapmamasını sağlayabilirsiniz. Bu bilgisayarın açılış işlemini biraz daha hızlandırır. 
Device=c:windowsEmm386.exe 
Üst belleğin daha iyi kullanılmasını sağlar ve EMS bellek oluşturmak için kullanılan EMM386 yukarıdaki gibi Config.sys dosyasında Himem.sys?den sonra yüklenir. 
Dos=High,Umb 
Dos=High satırı ile Dos?un üst belleğe yüklenmesini, Umb satırı ile de Emm386 tarafından sağlanan üst bellek bölgelerinin Dos tarafindan yönetilebileceği belirlenir. Bu işlem geleneksel belleğin daha az kullanılmasını sağlayarak, diğer programlara daha fazla geleneksel belleğin bırakılmasını sağlar. 
FILES=n 
FILESHIGH=n 
Aynı anda açılabilecek dosya sayısını belirler. Özellikle veritabanı uygulamaları büyük Files değerlerine ihtiyaç duyarlar. Files değeri programın ihtiyaç duyduğundan daha az ise program düzgün çalışmayacaktır. Ortalama 35 olarak belirlenebilir. Veritabanı uygulamalarında 70-100?e çıkarılması gerekebilir. 8-255 arasında bir değer verilebilir. Verilmezse 8 kabul edilir. Gerekenden fazla değerin verilmesi boşuna bellek harcanmasına sebep olur. Fileshig satırını kullanarak Files için gerekli belleğin üst bellekten ayrılmasını sağlayabilirsiniz. 
LastDrive=x 
Erişebileceğiniz en fazla sürücü sayısını belirtir. A-Z arasında bir harf verebilirsiniz. DOS?un algılayacağı en son geçerli sürücüyü belirtir. 
Örneğin bilgisayarınızda F harfine kadar olan sürücüleriniz varsa LastDrive=F şeklinde kullanabilirsiniz. Daha büyük değerler boşuna bellek harcayacaktır. Sürücüler için gerekli belleği üst bellekten ayırmak için 
LastDriveHigh=F şeklinde kullanabilirsiniz. 

REM 
Config.sys ve Autoexec.bat dosyalarında çalıştırılmasını istemediğiniz satırların başına Rem yazarak bu satırlari devre dışı bırakabilir ve rem ile başlayan açıklama satırları yazabilirsiniz. 
DEVICE=C:WINDOWSCOMMANDDISPLAY.SYS CON=(EGA,,1) 
Display.sys programı ekranda gösterilecek olan karakterlerin karakter setini belirler. Türkçe karakter setini kullanabilmek için gereklidir. 
COUNTRY=090,857,C:WINDOWSCOMMANDCOUNTRY.SYS 
Zamanı, para birimini göstermede, karakterlerin sıralandığı düzeni belirlemede ve dosya adlarında hangi karakterlerin kullanılabileceğini belirlemede ülkelere özgü ayarların kullanılmasi için Country komutu config.sys dosyasında yukaridaki gibi kullanılır. Türkçe ayarlar için yukarıdaki parametreler kullanılmalıdır. 
Autoexec.bat 
Şimdi de autoexec.bat dosyasında bulunabilecek bazı ayarlar ve yüklenebilecek bazı programları tanıyalım. 
Bu dosyayı bilgisayarın açıldığı diskin ana dizininde bulabilirsiniz. 
Edit Autoexec.bat 
Yazarak düzenleyebilirsiniz. 
@Echo off 
Autoexec.bat dosyası çalışırken, dosyadaki komut satırlarının görüntülenmesini engeller. 
Path=c:windows; c:windowscommand; crogram 
Bir programı çalıştırmak için ismini yazdığınızda önce bu program komutu yazdığınız dizinde aranır. Bu dizinde yoksa Path ile belirtilmiş dizinlere de bakar. Burada bulursa çalıştırır. Sik kullandığınız programların yollarını Path satırına ; karakteri ile birlikte yukaridaki gibi ekleyerek o programları kolayca çalıştırabilirsiniz. 

TÜRKÇE EKRAN VE TÜRKÇE KLAVYE 
F veya Q Türkçe klavye kullanabilmek için aşağidaki satırlardan birini Autoexec.bat dosyasına yazmanız gerekir. 
F Türkçe klavye ve Türkçe Ekran için 
Mode con codepage prepare=((857) c:windowscommandega2.cpi) 
Mode con codepage select=857 
Keyb tr,, c:windowscommandkeybrd2.sys /id:440 
Q Türkçe klavye ve Türkçe Ekran için 
Mode con codepage prepare=((857) c:windowscommandega2.cpi) 
Mode con codepage select=857 
Keyb tr,, c:windowscommandkeybrd2.sys /id:179 
Config.sys dosyasında ise aşağıdaki ayarlamaları yapmanız gerekir.

Yorumunuz için teşekkürler