Mortalite nedir Mortalite ölüm ölçütleri

Mortalite : Ölüm; ölümlülük. Çoğunlukla tek kişi değil, topluluk için kullanılır.

Açıklama: Mortalite hızı, bir hastalığa bağlı ölümlerin toplam nüfusa bölünmesiyle elde edilir.

 

 

Latince “Mors” yani ölüm kelimesinden gelen mortalite kelimesi, genel popülasyon içinde belli bir hastalığa bağlı ölüm sayısı anlamına gelmektedir.

Mortalite anlamı nedir
Bilimde hastalıkların sınıflandırılması ve ölçülmesi için farklı yöntemler bulunmaktadır. Sınıflandırma ve ölçme işlemlerinde hastalık, ölüm ve sağlık oranlarının ölçümü yapılmaktadır.

Hekimlerin sık sık kullandığı mortalite kelimesi, ölüm ve ölümlülük durumu olarak tanımlanmaktadır. Buna göre mortalite hızı hastalık nedeniyle ölüm gerçekleştiğinde bunun nüfusa bölünmesi ile hesaplanmaktadır.

Mortalite oranı diğer bir ismi ile kaba ölüm hızı, çoğunlukla senelik hesaplanmaktadır. Bu oran ise 1000 kişide ölüm sayısının hesaplanması olarak yapılmaktadır.

Ayrıca belli bir süre içerisinde hastalık nedeni ile ya da kendiliğinden gelişen ölüm oranlarının mevcut durumu tespit edilmekte ve sonrasında ölüm oranları mevcut durumdaki ortalamaya bölünmektedir. Sonuç ise 1000 ile çarpılması sayesinde elde edilmektedir. Bu oranlar, genellikle senelik bir şekilde hesaplanmaktadır.

Mortalite ölüm ölçütleri de çeşitlilik göstermektedir. Mortalite ölüm ölçütleri şu şekildedir:

Kaba ölümlerdeki hız
Ana ölüm hızları
Özel ölüm hızları
Ölüm doğumların ölçümü
Fatalite hızları
Ölü doğumların hızı
Orantılı ölüm hızı
Perinatal ölüm hızı
Bebek ölümlerindeki hız

 

TIPTA MORTALİTE HIZI VE MORTALİTE ORANI NASIL HESAPLANIR

Tıp dünyasında mortalite hızı ve mortalite oranı hesaplanırken belli başlı istatistikler göz önünde bulundurulmaktadır.

Mortalite durumunda kaba hızların ölçümlerinde genellikle bir yıl içerisinde bir bölgedeki ölüm sayıları, kaba ölüm hız olasılıklarının hesaplanması durumunda kullanılmaktadır. Ölüm olasılığı yaşın artması ile birlikte artmakta ve bu nedenle yaş gruplarına göre hesaplamalar yapılması gerekmektedir.

Özel ölüm hızlarında, nüfusun farklı gruplamalarındaki ölüm olasılığı hesaplanmaktadır. Bu durum yaşa, cinsiyete ve ırka göre değişkenlik göstermektedir.

 

Mortalite ve ölüm istatistikleri hesaplamalarında istatistik kaynakları şu şekildedir:

MERNIS
Klinik ve hasta kayıtları
İşyerlerindeki kayıtlar
Belediyelerde bulunan kayıtlar
Sigortadaki kayıtlar
Nüfus kayıtları
Hastalık bildirimleri
Ölüm istatistiği
Epidemiyolojik izlemler ve çalışmalar

Yorumunuz için teşekkürler