Shadow

Mississippi Eyaleti Hakkında Bilgi

Misisisippi ABD’nin güney kesiminde eyalet Kuzeybatıda Arkansas, güneybatıda Louisiana, kuzeyde Tensessee, doğuda Alabama ve eyaletleriyle sınırlanan, güneydoğuda 71 km uzunlukta bir kıyıyla Meksika körfezine açılan Misisisippi’nin yüzölçümü 125 443 km, 2 573 216, merkezi ve en büyük kenti Jackson’dur.

Astropikal iklim etkisindeki Misisisippi’de, yıllık sıcaklık ortalamaları kuzeyde 16 °C’tan kıyı kesiminde 20 °C’a kadar, yıllık yağış ortalamaları da kıyı kesiminde 1 676 mm’den kuzey kesiminde 1 219 mm’ye kadar değişir. Etkin nüfus yaklaşık 3/2’sinin sanayide ( dokuma ve mobilya sanayileri; kâğıt ürünleri tesisleri; ulaşım araçları tesisleri; kimya sanayisi;elektrikli makineler yapımı ; petrol arıtılması; deri işleme; ve benzeri). ve hayvancılık ( sığır ve kümes hayvanları yetiştirilmesi ) de oldukça gelişmiştir. Kıyı bölgelerinde balıkçılık, önemli bir ek gelir kaynağıdır. Yumuşak iklimi sayesinde, kıyı kesiminde, turizm de gün geçtikçe gelişmektedir.

Tarih
Chickaswlar, Choctawlar ve Nathezler gibi kızıl derili toplulukların yaşadıkları günümüzde Misisisippi topraklarına 1540’ta Hernondo de Soto yönetimindeki İspanyolların ulaşmalarından sonra, Fransız gezgini Caviller de la Salle, Misisisippi ırmağı vadisine 1682’de Fransa adına eı koyup, “Louisina” diye adlandırdı. 1699’da Pierre Le Moyne’un ilk sürekli yerleşmeyi kurduğu bölge, çok sayıda Fransız göçmenin yerleşmelerinden sonra, Fransızlar ile kızılderililer arasındaki kanlı savaşın ( 1754- 1763 ) ardından, İngilizler geçti. 1795’te ABD’ye katılıp, 1817’te ABD’nin yirminci eyaletini oluşturdu. Ayrılık savaşında Güney eyaletlerin safında yer alarak (1861), savaştan sonra yeniden birliğe katıldı.

Yorumunuz için teşekkürler