Shadow

Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri ne iş yapar

Millî Savunma Bakanlığı’nın Görevleri ne iş yapar neen niçin

Millî Savunma Bakanlığı ( MSB ); Millî Savunma görevlerinin siyasî, hukukî, sosyal, malî ve bütçe hizmetlerini; Bakanlar Kurulunca kararlaştırılan Silâhlı Kuvvetlerin savunma politikası ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından tespit edilen ilke, öncelik ve ana programlar çerçevesinde; 
– Barışta ve savaşta asker alma, 
– Silâh, araç, gereç, lojistik ve ihtiyaç maddelerinin tedariki, 
– Harp Sanayii, 
– Sağlık, 
– İnşaat, emlak, iskân ve enfrastrüktür (NATO Güvenlik Yatırım Programı), 
– Malî ve mal hesap teftiţi hizmetlerini yürütmekten sorumludur.

 

Yorumunuz için teşekkürler