Shadow

Metehan Destani nedir

Metehan Destanı,
Mete han Destanı Hakkında,
Metehan Destanı Nedir


Büyük Hun İmparatoru Mete Han‘ ın gençliği Oğuz – Han benzemektedir. Mitoloji tarih olarak sayılmamaktadır. Tarihte olmuş olaylar mitolojinin konusu içersinde yer almaktadır. Bunlar daha çok destan olarak sayılmaktadır. Zamanımızdan 200 yıl önce büyük 1 Türk Tarihi yazmış olan 1 Fransız bilgini, Oğuz Han‘ın Mete olabileceğini söylemiş ve ikisi arasında da 1 bağ görmüştü. Bu Fransız bilgininin görüşü, büsbütün de yanlış değildi.

Mete‘nin babası öldürüşü ilginç bir şekilde öldürülmüştür. Hunlar arasında da, buna benzer efsaneler yok değildi. Mete gibi büyük 1 hükümdarın ortaya çıkışı, bütün Ortaasya’yı hakimiyeti altına alışı ve ayrıca komşularını da büyük 1 dehşet saçısı nedeni ile, Ortaasya’nın eski mitoloji kahramanlarının hususiyetleri, Mete’ye yakıştırılmış ve onun faaliyetlerine uydurulmuştu.

Dünya mitolojilerinde Baba öldürme olayı, erkek çocukların şuur altlarında saklı hislerin, masallardaki birer görüntüleri halinde kabul ediliyorlardı. Ortaasya’da söylene gelen efsanelerde büyük kahramanlara, insan üstü hususiyetler verilmek istenmişti. Oğuz Kağan Destanında da, bunun örneklerini pek çok görüyoruz. ”Oğuz‘un ayağı, ayı ayağı gibi, bileği ise, kurt bileğine benziyordu.

Yorumunuz için teşekkürler