Shadow

Mehmet Fuat Köprülü kimdir hayatı eserleri biygrafisi hakkında bilgi

(1890 – 1966 )

Edebiyat tarihi alanındaki çalışmalarıyla tanın­mıştır. Türk edebiyatını ilk kez bilimsel yöntemlerle incelemiştir. Birçok sanatçıyı tanıtan Fuat Köprülü, edebiyat tarihine bir bütünlük kazandırmıştır. Divan ve Halk şairleri üzerine Yeni Mecmua dergisinde araştırma yazıları yayımlamıştır.

YAPITLARI:

Türk Edebiyatı’nda İlk Mutasawıfiar,Türk Edebi­yatı Tarihi.Türk Saz Şairleri Antolojisi (inceleme kitapları, makaleler)

Yorumunuz için teşekkürler