Eylül 27, 2021

Lokavt anlamı Nedir tanımı kimler yapabilir

Grev ve toplu sözleşmeler de işçilerin ve memurların haklarından olan lokavt ne demek lokavt kararı nedir lokavt türleri. lokavt kanunu neleri içerir ve nasıl olur detayları yazmız da sizin için derlemeye çalıştık. Umarım faydalı olur

İyi okumalar

Greve çıkan işçileri işverenin topluca işten uzaklaştırmasına ‘lokavt’ denir. Lokavt işçilerin işten çıkarılması değil, işveren tarafından çalıştırılmamasıdır.

 

Lokavt, işyerinde faaliyetin tamamen durmasına neden olacak tarzda, işveren tarafından kendi kararıyla veya bir kuruluşun verdiği karara uyarak, işçilerin topluca işten uzaklaştırılmasıdır.

Lokavtın uygulanması halinde, üretim veya satışa yönelik olmamak şartıyla niteliği bakımından sürekli olmasında teknik zorunluluk bulunan personel ile güvenlik elamanları dışında hiçbir işçi çalıştırılamaz.

İşveren, bu sürede başka işçi de alamıyor. İşçilerin iş sözleşmeleri ise grev ve lokavt süresince askıda kalır.

LOKAVT YASAK OLAN MESLEK GRUPLARI
Can ve mal kurtarma işlerinde,
Su, elektrik, gaz, termik santralleri besleyen linyit üretimi, tabi gaz, petrol sondajı, üretimi, tasfiyesi, dağıtımı gibi toplum yararı ve ihtiyacı için çalışılan yerlerde,
Mezarlıklarda, Cenaze ve tekfin işlerinde,
İlaç üreticileri kapsam dışı olmak üzere, aşı ile serum imal eden işletmelerde, hastahane, klinik, sanatoryum, prevantoryum, dispanser ve eczane gibi sağlıkla ilgili işyerlerinde,
Eğitim kurumlarında, çocuk bakım, kreş gibi yerlerde ve huzurevlerinde,
Mili Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca doğrudan işletilen işyerlerinde, grev ve lokavt yapılması yasaktır.

 

Karşı hak olarak lokavt nedir?

Lokavt, İngilizce kökenli bir terim olarak, kapı dışarı etme anlamına gelmektedir. İşçilerin işi bırakmalarına karşılık işverenin işi tamamen durdurarak, işçileri tamamen işten uzaklaştırmasına verilen addır. İşveren sendika üyesi ise, işveren adına bu hakkı kullanacak olan işveren sendikasıdır. Grevde çalışmak isteyen işçiler çalışmaya devam ederken, lokavtta çalışmak isteyenler de dahil bütün işçilerin işten uzaklaştırılması gerekmektedir.

Lokavt hakkı grev kararına bağlı bir haktır. Bunun anlamı ortada bir grev kararı olmadan lokavt hakkının kullanılamayacağıdır. Ancak işçi sendikası bir grev kararı aldı ise işveren lokavta başvurabilecektir.

 

60 gün içinde ilan edilmeli

Lokavt kararı, işçi sendikasının grev kararının tebliğinden itibaren altmış gün içinde alınmalı, işveren veya sendikası tarafından işyerinde derhal ilan edilmeli, aynı altmış gün içinde en az altı iş günü önceden haber vermek şartıyla uygulanmasına başlanmalıdır. Daha önce grev yasaklarında belirtilen iş ve işyerlerinde lokavt yapılması da yasaklanmıştır. Kanun dışı lokavtın sonuçları da ağır olup, işçiler haklı nedenle tazminatlarını alarak işten ayrılabilecekler, kanundışı lokavta karar verenler tazminat ödemek zorunda kalabilecek ve sorumlular hakkında cezai işleme dahi sebep olabilecektir.

 

 

 lokavt tanımı lokavt ekşi. lokavt anlamı lokavt açılımı. lokavt anlamı ne. lokavta anlamı a lokavt ne demek. lokavt bir hak mıdır